HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 31 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
29
Ładowanie podajników
Do druku na specjalnych materiałach drukarskich, takich jak koperty, papier samoprzylepny i
szare folie można używać wyłącznie podajnika 1. Do opcjonalnego podajnika 2 można wkładać
tylko papier.
Ładowanie podajnika 1
Podajnik 1 (wielofunkcyjny) może pomieścić do 125 arkuszy papieru
lub innych materiałów drukarskich i do 10 kopert.
Informacje na temat ładowania specjalnych materiałów drukarskich,
takich jak papier samoprzylepny i folie szare, znajdują się w części
“Drukowanie na materiałach specjalnych” na stronie 40
.
Ładowanie podajnika 1
UWAGA
Nie należy dokładać materiałów do podajnika 1 w trakcie drukowania –
może to powodować zacięcie papieru.
1
Otwórz podajnik 1.
2
Wysuń podpórkę podajnika. Jeżeli długość wkładanego materiału
przekracza 229 mm (9 cali), otwórz również podpórkę.
3
Przesuń prowadnice szerokości papieru tak, aby o nieco
przekraczały szerokość materiału.
4
Papier umieść w podajniku, tak aby strona przeznaczona do
drukowania znajdowała się u góry, a krótsza krawędź była
zwrócona w kierunku drukarki.
Uwaga
Instrukcje ładowania papieru w celu ręcznego wykonania druku
dwustronnego znajdują się w części
“Druk na dwóch stronach
(ręczny)” na stronie 45
.
5
Przesuń prowadnice do środka tak, aby lekko dotykały pliku
materiałów po obu stronach, ale go nie wyginały. Sprawdź, czy
papier mieści się pod uchwytami prowadnic szerokości.
UWAGA
Przed zamknięciem podajnika 1 (opcjonalne) poczekaj, aż drukarka
zakończy drukowanie. Zamknięcie podajnika przed zakończeniem
pracy drukarki może spowodować zacięcie się papieru.
6
Dla wydruków na materiałach specjalnych, takich jak papier
samoprzylepny, koperty lub papier o dużej i małej gramaturze,
obniż tylne drzwiczki odbiorcze, aby zapobiec zawijaniu
materiałów.
2
3
4
5
1
6
Sample
This manual is suitable for devices