HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 29 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
27
Materiały drukarskie obsługiwane przez podajnik 1
Podajnik 1 może pomieścić do 125 arkuszy papieru i do 10 kopert. Patrz część
“Ładowanie
podajnika 1” na stronie 29
.
Obsługiwane formaty
Podajnik 1 jest przeznaczony do formatów od 76 x 127 mm (3 x 5 cali) do arkuszy o formacie
Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali).
Specyficzne rozmiary są opisane w części
“Specyfikacje podajników” na stronie 119
.
Obsługiwane rodzaje materiałów
Podajnik 1 obsługuje poniższe typy materiałów drukarskich.
Można stosować papier różnego typu i o różnej gramaturze, włączając gramaturę od 60 do
177 g/m
2
.
Koperty. Patrz część
“Drukowanie na kopertach” na stronie 40
.
Papier samoprzylepny. Patrz część
“Drukowanie na papierze samoprzylepnym” na
stronie 41
.
Folie szare. Patrz część
“Drukowanie na folii szarej” na stronie 42
.
Materiały drukarskie o nietypowych formatach lub karton. Patrz część
“Drukowanie na
materiałach o nietypowych formatach lub na kartonie” na stronie 43
.
Pocztówki. Patrz część
“Drukowanie na materiałach o nietypowych formatach lub na
kartonie” na stronie 43
.
Specyficzne rodzaje i gramatury są opisane w części
“Specyfikacje materiałów drukarskich” na
stronie 117
.
Materiały drukarskie obsługiwane przez opcjonalny
podajnik 2
Opcjonalny podajnik 2 może pomieścić do 250 arkuszy papieru. Patrz część
“Ładowanie
opcjonalnego podajnika 2” na stronie 30
.
UWAGA
Do opcjonalnego podajnika
2 można wkładać tylko papier. Inne rodzaje materiałów drukarskich,
jak papier samoprzylepny lub folie szare, przy podawaniu z opcjonalnego podajnika 2 mogą
powodować zacięcia.
Obsługiwane formaty
A4
A5
B5 (ISO i JIS)
Letter
Legal
Executive
(176 na 250 mm)
Specyficzne rozmiary są opisane w części
“Specyfikacje podajników” na stronie 119
.
Sample
This manual is suitable for devices