HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 28 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 138
26
Prace drukarskie
PLWW
Wybór papieru i innych materiałów drukarskich
Modele drukarek wyposażone są w wymienione niżej podajniki papieru.
Model 1500L posiada jeden podajnik (podajnik 1). Można dodać opcjonalny podajnik 2
(na 250-arkuszy).
Model 1500 wyposażony jest standardowo w dwa podajniki (podajnik 1 i podajnik 2).
Ponieważ podajnik 2 nie stanowi elementu wyposażenia standardowego obydwu modeli,
będzie on określany w niniejszej dokumentacji jako opcjonalny podajnik 2.
Standardowo drukarka najpierw pobiera papier z podajnika 1. Jeżeli podajnik 1 jest pusty,
drukarka pobiera papier z opcjonalnego podajnika 2.
Opcjonalny
podajnik 2
Podajnik 1
Sample
This manual is suitable for devices