HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 27 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 138
PLWW
Rozdział 2 Prace drukarskie
25
2
Prace drukarskie
Wstęp
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat standardowych zadań drukowania.
“Wybór papieru i innych materiałów drukarskich” na stronie 26
“Ładowanie podajników” na stronie 29
“Drukowanie zadania” na stronie 31
“Wybór miejsca na gotowy wydruk” na stronie 39
“Drukowanie na materiałach specjalnych” na stronie 40
“Druk na dwóch stronach (ręczny)” na stronie 45
“Anulowanie zlecenia druku” na stronie 46
“Używanie kolorów” na stronie 47
Informacje na temat obsługi drukarki i dokonywania ustawień za pomocą programu
HP color LaserJet 1500 toolbox można znaleźć w części
“Zarządzanie drukarką” na
stronie 53
.
Sample
This manual is suitable for devices