HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 24 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 138
22
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Odinstalowanie oprogramowania dla systemu Macintosh
Aby usunąć oprogramowanie do obsługi drukowania z komputera typu Macintosh, należy
przeciągnąć pliki HP LaserJet do kosza. W przypadku systemu Mac OS X należy dodatkowo
przeciągnąć do kosza pliki PDE.
W przypadku systemu Mac OS 9.x:
Pliki sterownika znajdują się w następującym miejscu:
Macintosh HD (Dysk twardy)\System Folder (Folder systemowy)\Extensions
(Rozszerzenia)\Printer Descriptions (Opisy drukarek).
W przypadku systemu Mac OS X:
Pliki sterownika znajdują się w następującym miejscu:
Macintosh HD (Dysk twardy)\Library (Biblioteka)\Printers (Drukarki)\PPDs (pliki
PPD)\Contents (Zawartość)\Resources (Zasoby)\<lang>.lproj.
W przypadku systemu Mac OS X:
Pliki PDE znajdują się w następującym miejscu:
Macintosh HD (Dysk twardy)\Library (Biblioteka)\Printers (Drukarki)\PPD Plugins (Wtyczki
plików PPD)\hp*.
Sample
This manual is suitable for devices