HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 23 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 138
PLWW
Rozdział 1 Podstawowe informacje o drukarce
21
Odinstalowanie oprogramowania
Przy odinstalowaniu oprogramowania należy postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi
dla danego systemu operacyjnego.
Odinstalowanie oprogramowania dla systemu Windows
Do drukarki dołączono program narzędziowy do odinstalowania dowolnego oprogramowania
do obsługi drukowania w systemie Windows.
Uwaga
Aby odinstalować oprogramowanie w systemie Windows 2000 lub XP, należy zalogować się z
uprawnieniami administratora.
1
Zamknij wszystkie działające programy.
W przypadku systemu Windows 98 oraz Me:
a
Naciśnij jednocześnie klawisze
C
TRL
+
A
LT
+
D
ELETE
. Spowoduje to otwarcie okna
dialogowego
Zamknij program
.
b
Zaznacz żądany program
z wyjątkiem
Eksploratora lub Systray i kliknij przycisk
Zakończ zadanie
.
c
Powtórz czynność b do momentu zamknięcia wszystkich programów z wyjątkiem
Eksploratora lub Systray.
W przypadku systemu Windows 2000 i XP:
a
Naciśnij jednocześnie klawisze
C
TRL
+
A
LT
+
D
ELETE
. Spowoduje to wyświetlenie okna
dialogowego Ochrona Windows NT.
b
Kliknij
Menedżer zadań
, a następnie kartę
Aplikacje
.
c
Zaznacz żądany program i kliknij przycisk
Zakończ zadanie
.
d
Powtórz czynność c do momentu zamknięcia wszystkich programów.
2
W menu
Start
wybierz
Programy
, następnie
HP color LaserJet 1500
,
Narzędzia
i kliknij
Odinstaluj
.
3
Kliknij
Dalej
, wybierz oprogramowanie, które chcesz odinstalować i kliknij
OK
.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po pojawieniu się komunikatu
“The following file is a shared file but is not used by any other programs. Would you like to
delete it?” (“Ten plik jest plikiem współużytkowanym, nie używanym przez inne programy.
Czy chcesz go usunąć?”) kliknij przycisk Tak na wszystkie. System dokończy usuwanie
plików.
5
W przypadku pojawienia się polecenia ponownego uruchomienia systemu kliknij przycisk
OK
.
Sample
This manual is suitable for devices