HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 22 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 138
20
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Wskazówki dotyczące korzystania z oprogramowania
Jak uzyskać dostęp do funkcji drukarki?
Funkcje drukarki dostępne są w sterowniku drukarki. Niektóre funkcje, takie jak
niestandardowy format papieru oraz układ strony mogą być również dostępne w programie
używanym do utworzenia pliku. W miarę możliwości zmiana ustawień powinna być dokonywana
w programie, ponieważ zmiany dokonane w programie zastępują zmiany wprowadzone w
sterowniku drukarki.
Dostęp do zaawansowanych funkcji drukarki uzyskać można ze sterownika drukarki (lub okna
dialogowego
Print
[Drukuj] w przypadku komputerów typu Macintosh). Informacje na temat
określonych funkcji sterownika drukarki znajdują się w części
“Uzyskanie dostępu do ustawień
sterownika drukarki” na stronie 34
.
W jaki sposób uzyskać najnowsze oprogramowanie do obsługi drukowania?
W celu sprawdzenia lub zainstalowania uaktualnień oprogramowania do obsługi drukowania
można pobrać sterowniki z Internetu lub serwerów FTP firmy HP.
Pobieranie sterowników
1
Otwórz stronę
, a następnie kliknij
Drivers
(Sterowniki).
2
W sekcji
HP Drivers
(Sterowniki HP) kliknij
HP
.
3
Jako nazwę produktu wpisz
color laserjet 1500
, a następnie kliknij
aby
wyświetlić listę dostępnych sterowników. Strona internetowa może być napisana w języku
angielskim, ale można samodzielnie pobrać sterowniki w kilku językach.
W przypadku braku dostępu do Internetu prosimy o kontakt z Działem obsługi klienta firmy HP.
(Patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na stronie 3
lub informacje na ulotce dołączonej do
drukarki.) Dodatkowe informacje znajdują się w pliku Readme.
Czy dostępne są jakieś inne programy?
Informacje na temat dodatkowego oprogramowania oraz jego wersji językowych znajdują się w
pliku Readme na dysku CD drukarki HP color LaserJet 1500.
Sample
This manual is suitable for devices