HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 20 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 138
18
Podstawowe informacje o drukarce
PLWW
Oprogramowanie dla systemu Windows
W przypadku instalacji oprogramowania w systemie Windows drukarka może być podłączona
bezpośrednio do komputera przy użyciu przewodu USB lub do sieci przy użyciu opcjonalnego
zewnętrznego serwera druku HP Jetdirect. Możliwość korzystania z innych programów zależy
od rodzaju wybranej instalacji. Instrukcje instalacji znajdują się we wprowadzeniu, a
najświeższe informacje o programie w pliku Readme.
Niezależnie od tego, czy drukarka podłączona jest bezpośrednio do komputera z użyciem
przewodu USB czy też do sieci z użyciem opcjonalnego zewnętrznego serwera druku
HP Jetdirect, wszyscy użytkownicy drukarki mogą korzystać z następujących programów:
Sterowniki drukarek
Sterownik drukarki to składnik oprogramowania, który umożliwia dostęp do funkcji drukarki i
zapewnia utrzymanie komunikacji pomiędzy komputerem a drukarką. Informacje na temat
korzystania ze sterownika drukarki znajdują się w części
“Uzyskanie dostępu do ustawień
sterownika drukarki” na stronie 34
.
Korzystanie z systemu pomocy
Sterownik drukarki posiada okna dialogowe
Help
(Pomoc) otwierane po kliknięciu przycisku
Help
(Pomoc) w sterowniku drukarki, naciśnięciu klawisza
F1
na klawiaturze komputera lub też
wybrania symbolu znaku zapytania (
?
) w prawym górnym rogu sterownika drukarki. Okna
dialogowe
Help
(Pomoc) zawierają szczegółowe informacje na temat określonego sterownika
drukarki. System pomocy sterownika drukarki jest niezależny od systemu pomocy programu.
Program HP color LaserJet 1500 toolbox
Program HP color LaserJet 1500 toolbox umożliwia dostęp do informacji o stanie drukarki,
informacji pomocy, na przykład niniejszego podręcznika, a także narzędzi do diagnozowania i
rozwiązywania problemów. Dzięki programowi można również przeglądać wyjaśnienia oraz
animacje komunikatów świetlnych wskazywanych przez kontrolki panelu sterowania. Więcej
informacji zawiera część
“Zarządzanie drukarką” na stronie 53
.
Uwaga
Korzystanie z programu HP color LaserJet 1500 toolbox wymaga pełnej instalacji
oprogramowania.
Sample
This manual is suitable for devices