HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 19 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 138
PLWW
Rozdział 1 Podstawowe informacje o drukarce
17
Oprogramowanie i obsługiwane systemy operacyjne
W celu prostej konfiguracji drukarki oraz uzyskania dostępu do pełnego zakresu funkcji
drukarki firma HP zaleca instalację dołączonego do urządzenia oprogramowania.
Oprogramowanie nie jest dostępne we wszystkich wersjach językowych. Instrukcje instalacji
znajdują się we wprowadzeniu, a najświeższe informacje o programie w pliku Readme.
Najnowsze wersje sterowników, dodatkowe sterowniki oraz inne programy dostępne są w
Internecie lub z innych źródeł. W przypadku braku dostępu do Internetu patrz część
“Obsługa klientów firmy HP” na stronie 3
.
Oprogramowanie dołączone do drukarki jest obsługiwane przez następujące systemy
operacyjne:
Microsoft
®
Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me), oraz Windows
XP (32-bitowy)
Macintosh System 9.
x
, oraz OS X
Poniższa tabela zawiera listę programów obsługiwanych przez określone systemy operacyjne.
Windows 98, Me
Windows 2000 i
Windows XP*
Macintosh
OS 9.
x
Macintosh
OS X
Windows Installer
sterownik HP 1500
program
HP color LaserJet 1500
toolbox
Macintosh Installer
sterownik drukarki w
komputerach Macintosh
sterownik drukarki dla
komputerów Macintosh
oraz rozszerzenia dialogu
drukarki (PDE)
* XP 32-bitowy i XP 64-bitowy obsługuje wyłącznie Unidriver.
Sample
This manual is suitable for devices