HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 17 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 138
PLWW
Rozdział 1 Podstawowe informacje o drukarce
15
Funkcje panelu sterowania
Na panelu sterowania drukarki znajdują się następujące kontrolki i przyciski:
Kontrolki i przyciski podzielić można na dwie główne grupy: Stan materiałów eksploatacyjnych
(góra) oraz Stan drukarki (dół). Informacje na temat sposobu interpretacji komunikatów
pojawiających się na panelu sterowania oraz rozwiązywania ewentualnych problemów znajdują
się w części
“Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania” na stronie 67
.
Właściwa interpretacja komunikatów o stanie materiałów eksploatacyjnych
Drukarka posiada pięć kontrolek informujących o stanie kaset drukujących oraz bębna
obrazowego oraz jeden przycisk. Informacje na temat sposobu interpretacji komunikatów
pojawiających się na panelu sterowania oraz rozwiązywania ewentualnych problemów znajdują
się w części
“Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania” na stronie 67
.
Kontrolki kaset z tonerem czarnym, turkusowym, karmazynowym oraz żółtym
Kontrolki te informują o niskim poziomie tonera w kasecie (kontrolka świeci się), braku tonera
lub samej kasety (kontrolka miga). Kontrolki migają również w momencie instalacji kasety
drukującej innego producenta (świeci się także kontrolka Uwaga). W przypadku instalacji kaset
innego producenta, kontrolki nie będą wskazywać niskiego poziomu lub braku tonera.
Przycisk Obróć karuzelę
Naciśnięcie, przy zamkniętej pokrywie górnej, przycisku
(
O
BRÓĆ KARUZELĘ
) powoduje
obrót karuzeli kasety drukującej, co umożliwia ustawienie kolejnej kasety drukującej w górnym
położeniu. Kontrolka kasety drukującej, która zostanie ustawiona w górnym położeniu miga
szybko trzy lub cztery razy.
Przycisk
A
NULOWANIE
PRACY
Kontrolka Uwaga
(pomarańczowa)
Kontrolka Gotowe
(zielona)
Kontrolka i przycisk
S
TART
(zielone)
Kontrolka kasety z żółtym
tonerem
Kontrolka kasety z
karmazynowym tonerem
Kontrolka kasety z
turkusowym tonerem
Kontrolka kasety z
czarnym tonerem
Przycisk
O
BRÓĆ KARUZELĘ
Kontrolki i przyciski
stanu drukarki
Kontrolki i przyciski stanu
materiałów eksploatacyjnych
Kontrolka
Bęben obrazowy
Sample
This manual is suitable for devices