HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 15 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 138
PLWW
Rozdział 1 Podstawowe informacje o drukarce
13
Elementy drukarki
Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki zaleca się zapoznanie z jej elementami.
Włącznik/
wyłącznik
zasilania
Panel sterowania
Górna pokrywa
Górny pojemnik
wyjściowy
Podajnik 1
Opcjonalny podajnik 2
(jedynie dla
modelu 1500)
Interfejs portu
USB
Panel
sterowania
Gniazdo
zasilania
Tylne drzwiczki
odbiorcze
Sample
This manual is suitable for devices