HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 135 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 135 of 138
PLWW
Skorowidz
133
Windows, funkcje
18
zmiana ustawień
34
stron na minutę
11
strona czyszcząca, drukowanie
60, 96
strona konfiguracji,
drukowanie 54
przeglądanie 58
strona pokazowa, drukowanie
54
strona statystyki materiałów
56, 58
strony diagnostyczne
60
strony informacyjne, drukowanie
54
strony internetowe
arkusz danych o bezpieczeństwie materiałów MSDS
112
łącza do
59
obsługa klientów
3
Program zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych HP
111
strony tytułowe dokumentu
drukowanie na kartonie
39, 43
korzystanie z innego papieru
38
specyfikacje papieru
119
szare tło, rozwiązywanie problemów
79
Szybkie ustawienia
37
T
tace odbiorcze
cechy 11
lokalizowanie 13
rozwiązywanie problemów związanych ze zwijaniem papieru
92
wybieranie 39
zacięcia, usuwanie
65
tekst, rozwiązywanie problemów
81, 93
tło, szare
79
toner
brak 69
drobinki, rozwiązywanie problemów
78
kontrolki stanu
15
niski poziom tonera
68
obwódka tonera, rozwiązywanie problemów
82
rozmazany, rozwiązywanie problemów
80
tryb podawania ręcznego
91
tylne drzwiczki
cechy 11
drukowanie do
39
lokalizowanie 13
U
układ strony
31
umowy serwisowe na miejscu
104
umowy, konserwacja
104
ustawienia
kolorowe 48
program HP color LaserJet 1500 toolbox
58
przywracanie ustawień domyślnych
38
zapisywanie 37
zmiana 20, 34
ustawienia bezpieczeństwa
58
usuwanie zacięć materiałów
częste miejsca zacięć
62
miejsca odbioru papieru
65
miejsca podawania papieru
64
wewnątrz drukarki
63
usuwanie zadania drukowania
46
uzupełnianie papieru
29
W
wiele stron na arkuszu
37
wielkość, drukarka
108
Windows
drukowanie z
32
funkcje sterownika
35
komunikaty błędów
86
obsługiwane wersje
17
odinstalowanie oprogramowania
21
Pomoc sterownika
34
ustawienia 34
wkład oddzielający, zamawianie
24
włącznik/wyłącznik 13
właściwości
Patrz
ustawienia
wolne drukowanie, rozwiązywanie problemów
89
wprowadzenie 24
wyblakły wydruk
78
wydruki czarno-białe
rozwiązywanie problemów
84
wybieranie 36
wymagane zasilanie
108
wymagania odnośnie przeglądarki
57
wymagania odnośnie przeglądarki WWW
57
wymiana kaset drukujących
99
wymiary, drukarka
108
wymiary, materiały drukarskie
Patrz
formaty, materiały drukarskie
wyposażenie dodatkowe
numery części
23
zamawianie 3
wysyłanie drukarki
105
Z
zachowanie ustawień
37
zakleszczenia
miejsca odbioru papieru
65
miejsca podawania papieru
64
przyczyny 62
wewnątrz drukarki
63
zamawianie materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do
drukarki 3, 23
zapakowanie drukarki
105
zasilanie
pobór 110
rozwiązywanie problemów
87
włącznik/wyłącznik 13
wymagania 108
zatrzymanie drukowania
46
zbyt jasny wydruk, rozwiązywanie problemów
78
zestaw utrwalacza, zamawianie
24
zgięte strony
82
zgniecenia, rozwiązywanie problemów
82
zmarszczenia, rozwiązywanie problemów
82
zmienianie wymiarów dokumentów
37
znaki wodne
36
znaki, rozwiązywanie problemów
81
źródło, drukowanie według
31, 35
zużycie energii
108, 110
zwijanie papieru, rozwiązanie problemów
81, 92
Sample
This manual is suitable for devices