HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 134 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 134 of 138
132
Skorowidz
PLWW
przybornik
kalibracja drukarki
97
korzystanie 57
obsługiwane systemy operacyjne
17
przycisk Anulowanie pracy
16, 46
przycisk Obróć karuzelę
15
przyciski, panel sterowania
15
przywrócenie ustawień domyślnych
38
punkty na cal (dpi)
dane techniczne
11
HP ImageREt 2400
47
rozwiązywanie problemów z jakością wydruku
76
puste strony, rozwiązywanie problemów
92
R
raporty, drukowanie
54
ręczne dupleksowanie
45
rodzaje materiałów
podajnik 1
119
podajnik 2
120
systemy operacyjne
27
wybór podajników wg
31, 35
rolki chwytające, zamawianie
24
rolki, zamawianie
24
rozdzielczość
dane techniczne
11
HP ImageREt 2400
47
rozwiązywanie problemów z jakością wydruku
76
rozmazany toner, rozwiązywanie problemów
80
rozszerzona gwarancja
104
rozwiązywanie problemów
czyszczenie drukarki
60
drugi zestaw komunikatów o stanie drukarki
74
drukowanie 87, 91
kalibracja drukarki
97
kolorowe 84
komunikaty o błędach w systemie Windows
86
komunikaty o stanie drukarki
72
komunikaty o stanie materiałów eksploatacyjnych
68
komunikaty wyświetlane na panelu sterowania
67
linie 79
materiały 122
podajniki 90
powtarzające się defekty
80, 82
problemy z jakością wydruku
76
problemy z komputerami Macintosh
94
puste strony
92
rozmazanie tonera
78
skrzywione strony
82
strona konfiguracji, drukowanie
54
strona pokazowa, drukowanie
54
strony diagnostyczne
60
tekst 93
wolne drukowanie
89
wyblakły wydruk
78
zakleszczenia 62
zmarszczenia 82
zwijanie papieru
81, 92
rozwiązywanie problemów
Patrz
rozwiązywanie problemów
S
serwery
konfiguracja 60
numery części
23
strona informacyjna, drukowanie
54
zamawianie 3
serwery druku
konfiguracja 60
numery części
23
strona informacyjna, drukowanie
54
zamawianie 3
serwery druku HP Jetdirect, zewnętrzne
konfiguracja 60
numery części
23
strona informacyjna, drukowanie
54
zamawianie 3
serwery druku Jetdirect, zewnętrzne
konfiguracja 60
numery części
23
strona informacyjna, drukowanie
54
zamawianie 3
sieci
drukarka, wybór
59
konfiguracja przy użyciu programu HP color LaserJet 1500
toolbox 60
strony informacyjne, drukowanie
54
zamawianie akcesoriów
3, 23
skalowanie dokumentów
37
skanery, dopasowanie kolorów
51
skrzywienie, rozwiązywanie problemów
82
skrzywione strony, rozwiązywanie problemów
82
smugi, rozwiązywanie problemów
79
specyfikacje baterii
111
specyfikacje elektryczne
108
specyfikacje elementów zawierających rtęć
111
specyfikacje poziomu hałasu
109
specyfikacje temperatury
papier, przechowywanie
123
środowisko pracy drukarki
109
specyfikacje wilgotności
papier, przechowywanie
123
środowisko pracy drukarki
109
specyfikacje wydzielania ozonu
110
spodziewana żywotność, materiały eksploatacyjne
98
sRGB 49, 50, 51
środowisko pracy, specyfikacje
109
stan
alarmy wysyłane za pomocą poczty elektronicznej
58
kontrolki
Patrz
kontrolki
strona stanu materiałów eksploatacyjnych, drukowanie
55
sterownik Apple LaserWriter 8
19
sterownik LaserWriter 8
19
sterowniki
cechy 35
Macintosh, funkcje
19
obsługiwane systemy operacyjne
17
odinstalowanie 21
otwieranie 31
pobieranie 20
przywrócenie ustawień domyślnych
38
Windows, funkcje
18
zmiana ustawień
34
sterowniki drukarek
cechy 35
Macintosh 19
obsługiwane systemy operacyjne
17
odinstalowanie 21
otwieranie 31
pobieranie 20
przywrócenie ustawień domyślnych
38
Sample
This manual is suitable for devices