HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 132 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 132 of 138
130
Skorowidz
PLWW
N
nalepki
dane techniczne
119, 126
drukowanie 41
ścieżka odbioru
39
napęd, czyszczenie
96
napełniane kasety drukujące
100
Netscape Navigator, obsługiwane wersje
57
nie drukuje, rozwiązywanie problemów
87, 91
nietypowe formaty papieru
36, 43
numery telefonów
gorąca linia HP zgłaszania oszustw
100
pomoc 3
Program zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych HP
111
O
obsługa
błędy 73
formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej
106
numery części
23
numery telefonów
3
umowy 104
zapakowanie drukarki
105
obsługa klientów
serwisowy formularz informacyjny
106
telefoniczna i internetowa
3
umowy serwisowe
104
zapakowanie drukarki
105
Obsługa Klientów HP
3
obsługiwane platformy
17
obsługiwane systemy operacyjne
17
obwódka tonera, rozwiązywanie problemów
82
ochrona środowiska
110
odinstalowanie oprogramowania
21
odzysk
kasety do drukowania
111
tworzywa sztuczne
110
ogólne błędy z możliwością kontynuowania pracy
75
okno dialogowe Drukuj
31
opcja 4 kolory
49, 50
opcja Dopasuj do strony
37
opcja półtonowania Szczegół
49, 50
opcja półtonowania Wygładzanie
49, 50
opcja Tylko czarne
49, 50
opcje dostosowywanego półtonowania
49, 50
opcje kolorów RGB
49, 50, 51
opcje neutralnych szarości
49, 50
opcje
Patrz
ustawienia
opcje półtonowania
49, 50
opcje ręcznej regulacji kolorów
49, 50
opcje zlewania
49, 50
opcjonalny podajnik 2
Patrz
podajnik 2
oprogramowanie
cechy 35
Macintosh, funkcje
19
obsługiwane systemy operacyjne
17
odinstalowanie 21
pobieranie 20
przybornik 57
Windows, funkcje
18
zmiana ustawień
34
oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa urządzeń
laserowych 115, 116
oświadczenia prawne
arkusz danych o bezpieczeństwie materiałów MSDS
112
bezpieczeństwo urządzeń laserowych
115, 116
deklaracja zgodności
114
FCC 113
oświadczenie EMI dla Korei
115
oświadczenie o urządzeniach laserowych dla Finlandii
116
oświadczenie o zgodności z normami FCC
113
oświadczenie VCCI
115
P
pakowanie drukarki
105
panel sterowania
drugi zestaw sygnałów świetlnych o stanie drukarki
74
kontrolki i komunikaty, rozwiązywanie problemów
67
kontrolki i przyciski, opis
15
kontrolki Stan drukarki
72
stan materiałów eksploatacyjnych
68
papier
błędy formatu
74
dane techniczne
121
długi papier
29
drukowanie pierwszej strony na innym papierze
38
firmowy papier
44
HP, zamawianie
23
karton 43
ładowanie podajników
29
nietypowy format
36, 43
obsługiwane formaty i rodzaje
27
opcje odbioru
39
podajnik 1, obsługiwane rodzaje papieru
119
podajnik 2, obsługiwane rodzaje papieru
120
przechowywanie 123
rozwiązywanie problemów
81, 92, 122
usage page (strona statystyki materiałów)
58
wybieranie 28, 118
zakleszczenia 62
papier HP LaserJet
23
papier LaserJet
23
papier o dużej gramaturze
dane techniczne
119
drukowanie na
39, 43
papier samoprzylepny
dane techniczne
119, 126
drukowanie 41
ścieżka odbioru
39
papier uniwersalny produkcji HP
23
papier uniwersalny, HP
23
papier z makulatury
28
papier z nadrukiem
dane techniczne
122
drukowanie na
44
ścieżka odbioru
39
parametry środowiska pracy
drukarka 109
papier 123
paski, rozwiązywanie problemów
79
pionowe linie, rozwiązywanie problemów
79
plamki, rozwiązywanie problemów
78
plik readme
59
pliki PPD, Macintosh
19
pobieranie sterowników
20
pochylone strony
82
podajnik 1
lokalizowanie 13
obsługiwane materiały
27, 119
Patrz także
podajniki
wkładanie 29
Sample
This manual is suitable for devices