HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 131 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 131 of 138
PLWW
Skorowidz
129
klisze
dane techniczne
119, 126
drukowanie 42
kolorowe
cechy 47
dopasowanie 51
druk w skali szarości
36
HP ColorSmart
47
HP ImageREt 2400
47
kalibracja 97
opcje regulacji ręcznej
49, 50
regulacja automatyczna
48
rozwiązywanie problemów
84
sRGB 51
zmiana ustawień
48
komunikat o błędzie niestandardowego formatu
74
komunikat o przetwarzaniu danych
72
komunikaty
drugi zestaw, stan drukarki
74
stan drukarki
72
stan materiałów eksploatacyjnych
68
Windows 86
komunikaty błędów
drugi zestaw, stan drukarki
74
kontrolki stanu materiałów eksploatacyjnych
68
stan drukarki
72
Windows 86
konfiguracje, drukarka
10
konserwacja
czyszczenie drukarki
60
materiały eksploatacyjne
98
umowy 104
kontrola krawędzi
49, 50
kontrolka Gotowe
16, 72
Patrz także
kontrolki
kontrolka i przycisk Start
16
kontrolka Uwaga
16, 72
Patrz także
kontrolki
kontrolki
drugi zestaw komunikatów o stanie drukarki
74
komunikaty o stanie drukarki
72
komunikaty o stanie materiałów eksploatacyjnych
68
lokalizowanie 15
stany 67
koperty
dane techniczne
119, 124
drukowanie 40
ścieżka odbioru
39
kropki, rozwiązywanie problemów
78
L
ładowanie materiałów
podajnik 1
29
podajnik 2
30
LaserJet 1500 toolbox
kalibracja drukarki
97
korzystanie 57
obsługiwane systemy operacyjne
17
liczba stron na arkuszu
37
linie, rozwiązywanie problemów
79
luki, rozwiązywanie problemów
79
luźny toner, rozwiązywanie problemów
80
M
Macintosh
drukowanie z
33
funkcje oprogramowania
19
funkcje sterownika
35
obsługiwane funkcje
17
odinstalowanie oprogramowania
22
problemy, rozwiązywanie problemów
94
ustawienia 34
marginesy, koperty
124
materiały
błędy formatu
74
dane techniczne
121
długi papier
29
drukowanie pierwszej strony na innym papierze
38
firmowy papier
44
HP, zamawianie
23
karton 43
klisze 42, 126
koperty 40, 124
Ładowanie podajników
29
nalepki 41, 126
nietypowy format
36, 43
obsługiwane formaty i rodzaje
27
opcje odbioru
39
podajnik 1, obsługiwane rodzaje papieru
119
podajnik 2, obsługiwane rodzaje papieru
120
przechowywanie 123
rozwiązywanie problemów
81, 92, 122
usage page (strona statystyki materiałów)
58
wybieranie 28, 118
zakleszczenia 62
materiały drukarskie
Patrz
materiały
materiały eksploatacyjne
dostępność 112
kontrolki stanu
15, 68
numery części
23
odzysk 111
przechowywanie 99
spodziewana żywotność
98
stan, przeglądanie
58
strona stanu
55, 58
strona stanu, drukowanie
55
zamawianie 3
materiały specjalne
dane techniczne
119
firmowy papier
44, 122
karton 43
klisze 42, 126
koperty 40, 124
nalepki 41, 126
nietypowy format
36, 43
ścieżka odbioru
39
Microsoft Windows
Patrz
Windows
migające kontrolki
drugi zestaw komunikatów o stanie drukarki
74
komunikaty o stanie drukarki
72
komunikaty o stanie materiałów eksploatacyjnych
68
modele 10
monitory, dopasowanie kolorów
51
Sample
This manual is suitable for devices