HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 129 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 129 of 138
PLWW
Skorowidz
127
Skorowidz
A
alarmy wysyłane za pomocą poczty elektronicznej
58
alarmy, poczta elektroniczna
58
aplikacje PDE, Macintosh
19
aplikacje, ustawienia
20
Apple Macintosh.
Patrz
Macintosh
Arkusz danych o bezpieczeństwie materiałów MSDS
112
Automatyczna regulacja kolorów
48
B
bęben obrazowy
gwarancja 103
kontrolka stanu
16
nie HP
71, 100
niski poziom tonera
69
numer części
23
odzysk 111
przechowywanie 99
pusty, komunikaty świetlne
70
spodziewana żywotność
98
strona stanu, drukowanie
55
wymiana 99
zamawianie 3
błędy pamięci
75
błędy pamięci NVRAM (trwałej)
75
błędy pamięci trwałej
75
błędy pamięci trwałej (NVRAM)
75
błędy przepełnienia bufora
74
błędy z możliwością kontynuowania pracy
73, 74
C
cechy
drukarka 10
kolorowe 47
sterowniki 35
Chooser, Macintosh
94
części wymieniane przez użytkownika
24
części zamienne
Patrz
materiały eksploatacyjne; serwis
części zapasowe
Patrz
materiały eksploatacyjne; serwis
D
dane techniczne
arkusz danych o bezpieczeństwie materiałów MSDS
112
drukarka 108
funkcje drukarki
11
klisze 126
koperty 124
materiały eksploatacyjne
108
nalepki 126
papier 121
podajniki, obsługiwane materiały
119
środowisko pracy
109
deklaracja zgodności
114
dodawanie papieru
29
dokumentacja 24, 59
dopasowanie kolorów
51
dopasowanie koloru na ekranie
51
drobinki, rozwiązywanie problemów
78
drugi zestaw komunikatów
74
drukowanie
anulowanie 46
Macintosh 33
obie strony
45
rozwiązywanie problemów
87, 91
Windows 32
drukowanie dwustronne
45
drukowanie na obu stronach
45
drukowanie pierwszej strony na innym papierze
38
drukowanie typu n-up
37
drukowanie w skali szarości
klisze 42
rozwiązywanie problemów
84
wybieranie 36
dwustronne, drukowanie
45
dysk CD Support Assistant
3
dyski CD
oprogramowanie, zamawianie
24
Support Assistant
3
dziennik zdarzeń, przeglądanie
58
E
emisja akustyczna
109
etykiety pocztowe
dane techniczne
119, 126
drukowanie 41
ścieżka odbioru
39
Explorer, obsługiwane wersje
57
F
fale, rozwiązywanie problemów
81, 92
firmowy,
dane techniczne
122
drukowanie 44
ścieżka odbioru
39
folie do rzutników
dane techniczne
119, 126
drukowanie 42
formaty materiałów
komunikaty błędów
74
nietypowy 36, 43
podajnik 1
119
podajnik 2
120
systemy operacyjne
27
wybór podajników
31
G
gorąca linia HP zgłaszania oszustw
100
gorąca linia zgłaszania oszustw
100
górna pokrywa, lokalizowanie
13
górny pojemnik wyjściowy
cechy 11
drukowanie do
39
lokalizowanie 13
rozwiązywanie problemów związanych ze zwijaniem papieru
92
Sample
This manual is suitable for devices