HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 128 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 138
126
Specyfikacje materiałów drukarskich
PLWW
Papier samoprzylepny
Rodzaj używanego papieru samoprzylepnego należy wybrać w oknie dialogowym
Drukuj
lub w
sterowniku drukarki.
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie nalepki zalecane do używania
tylko w drukarkach laserowych. Aby uniknąć poważnych przypadków zacięcia papieru, do
drukowania nalepek należy zawsze używać podajnika 1 i prostej ścieżki wydruku. Na tym samym
arkuszu papieru samoprzylepnego nie wolno drukować więcej niż jeden raz. Nie należy też
drukować na częściowo wykorzystanym arkuszu papieru samoprzylepnego.
Wybierając etykiety należy wziąć pod uwagę jakość każdego składnika:
Kleje:
Materiał klejący powinien pozostać niezmieniony w temperaturze utrwalania
drukarki: 195°C (383°F).
Rozkład:
Należy używać tylko arkuszy papieru samoprzylepnego bez odsłoniętego
podłoża pomiędzy nalepkami. Nalepki mogą odklejać się w miejscach odstępu i
powodować poważne zacięcia w drukarce.
Zwijanie się:
Przed drukowaniem nalepki powinny leżeć płasko. Zawinięcie w
jakimkolwiek kierunku nie może przekraczać 13 mm (0,5 cala).
Stan:
Nie należy używać nalepek ze zmarszczkami, pęcherzykami powietrza lub innymi
znakami odklejania się od podłoża.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
“Drukowanie na papierze samoprzylepnym” na
stronie 41
.
Folie do druku w odcieniach szarości
W oknie dialogowym
Drukuj
lub w sterowniku drukarki należy wybrać ustawienie
Grayscale
Transparencies (Folie do druku w odcieniach szarości)
.
Drukarka obsługuje wydruki
w odcieniach szarości
na foliach szarych lub kolorowych. (Folia
szara jest zwykle tańsza.) Należy używać tylko folii zalecanych dla drukarek laserowych.
Folie do druku w odcieniach szarości używane w drukarce muszą być wytrzymałe na
temperaturę utrwalania drukarki: 195°C (383°F). Folie tego typu drukują tylko odcienie
szarości (obraz czarno-biały).
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie folie do druku w odcieniach
szarości przeznaczone dla drukarek laserowych. Patrz część
“Wyposażenie dodatkowe,
informacje na temat składania zamówień” na stronie 23
.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
“Drukowanie na folii szarej” na stronie 42
.
Sample
This manual is suitable for devices