HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 127 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 127 of 138
PLWW
Aneks C Specyfikacje materiałów drukarskich
125
Koperty z łączeniami po przeciwnych stronach
Koperty tego typu mają pionowe łączenia wzdłuż obu bocznych krawędzi zamiast po
przekątnej. Ten rodzaj kopert jest bardziej podatny na marszczenie się. Należy upewnić się, że
łączenia są doprowadzone aż do rogów kopert, tak jak to pokazano na poniższej ilustracji.
Koperty z samoprzylepnymi paskami lub skrzydełkami
W przypadku kopert z paskiem samoprzylepnym lub z więcej niż jednym skrzydełkiem do
zaklejania musi być zastosowany klej wytrzymały na wysoką temperaturę i ciśnienie w drukarce.
Dodatkowe skrzydełka i paski mogą powodować marszczenie się lub zacinanie kopert w
drukarce, a nawet uszkodzenie utrwalacza.
Dopuszczalne
Niedopuszczalne
Sample
This manual is suitable for devices