HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 126 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 126 of 138
124
Specyfikacje materiałów drukarskich
PLWW
Koperty
Koperty należy podawać tylko z podajnika 1. Rodzaj używanych kopert należy wybrać w oknie
dialogowym
Drukuj
lub w sterowniku drukarki.
W programie, z którego wysyłane jest zadanie drukowania, należy ustawić marginesy dla
koperty. Poniżej podane są standardowe marginesy adresowe dla kopert o formacie Nr 10 lub
DL.
Aby uzyskać najlepszą jakość druku, należy umieścić marginesy nie bliżej niż 15 mm
(0,6 cala) od brzegów koperty.
Nie należy drukować nad miejscem, w którym znajduje się łączenie koperty.
Przechowywanie kopert
Właściwe przechowywanie kopert pomaga zapewnić dobrą jakość druku. Koperty powinny być
przechowywane płasko. Jeżeli w kopercie znajduje się powietrze, podczas drukowania może
się ona pomarszczyć.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
“Drukowanie na kopertach” na stronie 40
.
Struktura koperty
Struktura kopert ma znaczenie zasadnicze. Linie złożenia kopert mogą znacznie się różnić, nie
tylko między kopertami różnych producentów, lecz również między kopertami tego samego
producenta, pochodzącymi z jednego opakowania. Efekt końcowy druku na kopertach zależy
od ich jakości. Wybierając koperty należy wziąć pod uwagę następujące elementy:
Gramatura:
Gramatura papieru koperty nie powinna przekraczać 105 g/m
2
(24 lb), w
innym przypadku może występować zacinanie kopert w drukarce.
Struktura:
Przed drukowaniem koperty powinny zostać położone płasko ze zwinięciem
mniejszym niż 6 mm (0,25 cala) i nie powinny być wypełnione powietrzem.
Stan:
Koperty nie powinny być pomarszczone, podarte lub zniszczone w inny sposób.
Temperatura:
Należy używać kopert, które są wytrzymałe na temperaturę i ciśnienie,
panujące w drukarce podczas drukowania.
Format:
Należy używać kopert o formatach nie przekraczających poniższego zakresu:
Rodzaj adresu
Górny margines
Lewy margines
Adres zwrotny
15 mm (0,6 cala)
15 mm (0,6 cala)
Adres odbiorcy
51 mm (2 cale)
89 mm (3,5 cala)
Podajnik
Minimalny format
Maksymalny format
Podajnik 1
76 x 127 mm (3 x 5 cali)
216 x 356 mm (8,5 z 14 cali)
Sample
This manual is suitable for devices