HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 125 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 125 of 138
PLWW
Aneks C Specyfikacje materiałów drukarskich
123
Warunki drukowania i przechowywania papieru
Idealne warunki drukowania i przechowywania papieru to temperatura pokojowa lub zbliżona
do pokojowej, niezbyt suche powietrze i nie za duża wilgotność. Należy pamiętać, że papier ma
właściwości higroskopijne: szybko wchłania i traci wilgoć.
Wysoka temperatura w połączeniu z wilgocią niszczą papier. Wysoka temperatura powoduje
parowanie, natomiast niska sprawia, że wilgotne powietrze skrapla się na arkuszach. Systemy
ogrzewania i klimatyzacja obniżają poziom wilgotności w pomieszczeniach. Po otwarciu
papieru i podczas używania traci on swoją wilgotność, co powoduje powstawanie smug i pasm.
Wilgotne powietrze lub obecność wodnych systemów chłodzących sprawia, że wilgotność w
pomieszczeniu zwiększa się. Kiedy papier jest wyjęty z opakowania, wchłania nadmiar wilgoci,
co powoduje zbyt jasny druk i ubytki. Ponadto podczas wchłaniania wilgoci lub wysychania
papier zwija się. To z kolei może prowadzić do zacięć papieru w drukarce.
Dlatego też przechowywanie i obchodzenie się z papierem jest równie ważne, jak proces jego
produkcji. Warunki przechowywania papieru mają bezpośredni wpływ na jego podawanie do
drukarki.
Nie należy kupować zapasów papieru, których nie będzie można zużyć w miarę krótkim okresie
(około 3 miesiące). Papier przechowywany przez dłuższy czas może być wystawiony na zbyt
duże wahania temperatury i wilgoci, co może powodować uszkodzenia. Należy tak planować
zakupy, aby zapobiec stratom dużych ilości papieru.
Papier zapakowany w ryzach może pozostać w dobrym stanie przez kilka miesięcy
przechowywania. Otwarte opakowania papieru są bardziej narażone na niekorzystne wpływy
otoczenia, zwłaszcza jeżeli nie są zawinięte w materiał chroniący przed wilgocią.
Dla zapewnienia najlepszej pracy drukarki w pomieszczeniu, w którym przechowywany jest
papier, powinny panować optymalne warunki otoczenia. Temperatura powinna się utrzymywać
w zakresie od 20° do 24°C (68° do 75°F), a wilgotność pomiędzy 45% a 55%. Poniższe
wskazówki mogą być pomocne przy ocenie warunków przechowywania papieru:
Papier należy przechowywać w temperaturze pokojowej lub do niej zbliżonej.
Powietrze nie powinno być ani zbyt suche, ani zbyt wilgotne (ze względu na higroskopijne
właściwości papieru).
Rozpakowane ryzy papieru najlepiej jest owinąć szczelnie w materiał chroniący przed
wilgocią. Jeżeli drukarka pracuje w warunkach dużych zmian temperatury i wilgotności,
należy rozpakować tylko dzienną ilość papieru, aby zapobiec niepożądanym zmianom jego
wilgotności.
Nie należy przechowywać papieru ani innych materiałów drukarskich w pobliżu systemów
grzewczych i klimatyzacyjnych lub też często otwieranych okien i drzwi.
Sample
This manual is suitable for devices