HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 120 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 120 of 138
118
Specyfikacje materiałów drukarskich
PLWW
Zalecenia ogólne
Drukarka akceptuje różne rodzaje materiałów, takie jak papier w ciętych arkuszach (łącznie z
100% papierem makulaturowym szorstkim), koperty, papier samoprzylepny, folie do druku w
odcieniach szarości i papier nietypowego formatu. Właściwości takie jak gramatura, skład,
ziarnistość i zawartość wilgoci są ważnymi czynnikami, mającymi wpływ na wydajność drukarki
i jakość wydruków. Papier nie spełniający wymagań podanych w tej instrukcji może
powodować następujące problemy:
niska jakość wydruku;
częstsze zacięcia papieru;
przedwczesne zużywanie się podzespołów drukarki i konieczność ich naprawy.
Niektóre rodzaje papieru mogą spełniać wszystkie podane wymagania, a jednak nie dawać
zadowalających wyników podczas drukowania. Może być to powodowane niewłaściwym
obchodzeniem się papierem, temperaturą i poziomem wilgotności przekraczającymi
dopuszczalny zakres lub innymi czynnikami, na które firma Hewlett-Packard nie ma wpływu.
Przed zakupieniem większej ilości papieru należy sprawdzić, czy spełnia on wymogi niniejszej
instrukcji oraz instrukcji
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide.
Informacje na temat
składania zamówień znajdują się w rozdziale
“Dokumentacja uzupełniająca” na stronie 24
.
UWAGA
Używanie papieru, który nie spełnia wymogów HP może być przyczyną powstawania problemów
z drukarką i jej uszkodzeniami wymagającymi naprawy. Tego typu naprawy nie wchodzą w zakres
umów gwarancyjnych ani serwisowych firmy HP.
Sample
This manual is suitable for devices