HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 119 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 119 of 138
PLWW
Aneks C Specyfikacje materiałów drukarskich
117
C
Specyfikacje materiałów
drukarskich
Wstęp
Ta część zawiera specyfikacje techniczne papieru i innych materiałów drukarskich, które
można wykorzystywać w drukarce. Opisane są tu następujące zagadnienia:
“Zalecenia ogólne” na stronie 118
“Specyfikacje podajników” na stronie 119
“Papier i inne materiały drukarskie” na stronie 121
“Koperty” na stronie 124
“Papier samoprzylepny” na stronie 126
“Folie do druku w odcieniach szarości” na stronie 126
Sample
This manual is suitable for devices