HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 117 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 117 of 138
PLWW
Aneks B Specyfikacje oraz informacje prawne
115
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera
Ośrodek badania urządzeń i szkodliwości promieniotwórczej (Center for Devices and
Radiological Health) przy amerykańskim ośrodku administracji żywności i leków (U.S. Food and
Drug Administration) wprowadził przepisy dotyczące produktów laserowych produkowanych po
1 sierpnia 1976 r. Zgodność z tymi przepisami obowiązuje w odniesieniu do urządzeń
sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsza drukarka posiada certyfikat
produktu laserowego “klasy 1”, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o kontroli
bezpieczeństwa promieniowania (Radiation Control for Health and Safety Act), wydanej przez
amerykański departament zdrowia i opieki społecznej (U.S. Department of Health and Human
Services) w roku 1968.
Ponieważ promieniowane emitowane wewnątrz drukarki jest całkowicie zamknięte wewnątrz
obudowy ochronnej, promień laserowy nie może wydostać się na zewnątrz podczas żadnego
etapu normalnego korzystania z drukarki przez użytkowników.
OSTRZEŻENIE!
Używanie regulatorów, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub postępowanie według
procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji może narazić użytkownika na szkodliwe
promieniowanie.
Oświadczenie DOC dla Kanady
Complies with Canadian EMC Class B requirements.
Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique (CEM).
Oświadczenie VCCI (Japonia)
Oświadczenie EMI dla Korei
Prawny numer identyfikacyjny modelu
Dla celów identyfikacji prawnej produktowi przydzielono prawny numer modelu. Prawny numer
modelu tego produktu to BOISB-0209-00. Prawnego numeru modelu nie należy mylić z nazwą
handlową (drukarka serii HP color LaserJet 1500) lub numerami produktu (Q2597A i
Q2489A).
Sample
This manual is suitable for devices