HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 116 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 116 of 138
114
Specyfikacje oraz informacje prawne
PLWW
Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych
Deklaracja zgodności
zgodnie z wytycznymi ISO/IEC Guide 22 i normą EN 45014
Nazwa producenta:
Hewlett-Packard Company
Adres producenta:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
oświadcza, że produkt
Nazwa wyrobu:
Drukarka serii HP color LaserJet 1500
wraz z podajnikiem o pojemności 250 arkuszy
Prawny numer modelu:
BOISB-0209-00
Opcje wyrobu:
Wszystkie
jest zgodny z następującymi danymi technicznymi:
Bezpieczeństwo:
IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1+ A11 produkt laserowy/LED klasy 1
GB4943-1995
Zgodność
elektromagnetyczna:
CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 klasa B
1
EN 61000-3-2:1995 / A14
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
FCC nazwa 47 CFR, część 15 klasa B
2
/ ICES-003, wydanie 3 / GB9254-
1998
AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2
Dodatkowe informacje:
Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektyw EMC 89/336/EEC oraz dyrektyw dotyczących niskiego
napięcia 73/23/EEC i jako taki posiada oznaczenie CE.
1)
Produkt został przetestowany w typowej konfiguracji z systemami komputerów osobistych firmy
Hewlett-Packard.
2)
Niniejsze urządzenie jest zgodne z 15 częścią przepisów FCC. Używanie urządzenia jest
uwarunkowane dwoma zasadami: (1) niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych
zakłóceń i (2) niniejsze urządzenie musi przyjąć wszystkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami
mogącymi powodować niepożądane działanie.
Boise, Idaho USA
4 stycznia 2002 r.
Informacje TYLKO na temat przepisów:
Australia:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph
Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.
Europa:
Lokalne biuro sprzedaży i usług firmy Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard
GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140,
D-71034 Böblingen, Niemcy (faks: +49-7031-14-3143)
USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail
Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (telefon: 208-396-6000)
Sample
This manual is suitable for devices