HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 115 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 115 of 138
PLWW
Aneks B Specyfikacje oraz informacje prawne
113
Przepisy FCC
Niniejszy sprzęt został sprawdzony i stwierdzono, że spełnia on warunki ograniczeń dla
urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na
celu zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w
instalacjach mieszkalnych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować energię o
częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie ono zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z
instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Jednakże nie istnieje gwarancja, że zakłócenia nie
wystąpią w przypadku określonej instalacji. Występowanie zakłóceń można stwierdzić
włączając i wyłączając urządzenie. Jeżeli urządzenie jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego
lub telewizyjnego, można spróbować skorygować zakłócenia za pomocą jednego z
następujących sposobów:
Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiornika.
Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie sprzętu do gniazda w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego
podłączony jest odbiornik.
Skontaktowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
Uwaga
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez firmę
HP, mogą pozbawić użytkownika uprawnień do obsługi niniejszego urządzenia.
W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dla urządzeń klasy B, określonymi w 15 części
przepisów FCC, należy używać ekranowanych przewodów.
Sample
This manual is suitable for devices