HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 114 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 114 of 138
112
Specyfikacje oraz informacje prawne
PLWW
Arkusz danych o bezpieczeństwie materiałów (MSDS)
Arkusz danych o bezpieczeństwie materiałów (MSDS) można uzyskać z witryny materiałów
eksploatacyjnych HP pod adresem
.
Rozszerzona gwarancja
Gwarancja HP SupportPack obejmuje sprzęt HP i wszystkie jego elementy wewnętrzne
dostarczane przez firmę HP. Gwarancja na sprzęt HP jest ważna przez trzy lata, licząc od daty
zakupu. Użytkownik musi wykupić HP SupportPack w okresie 180 dni, licząc od daty zakupu
produktu HP. Więcej informacji można uzyskać w Centrum obsługi klientów HP. Kontakt z
centrum jest podany w ulotce o pomocy technicznej dołączonej
do opakowania drukarki.
Dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Części zamienne i materiały eksploatacyjne do tego produktu będą dostępne przez okres co
najmniej pięciu lat po zakończeniu produkcji urządzenia.
Więcej informacji
Na temat programów ochrony środowiska HP, w tym:
arkusz danych środowiskowych tego produktu i wielu produktów HP z nim związanych
informacje o działaniach HP na rzecz ochrony środowiska
system zarządzania ochroną środowiska HP
program zwrotów i utylizacji zużytych produktów HP
arkusze danych o bezpieczeństwie materiałów MSDS
Można znaleźć pod adresem:
lub
.
Sample
This manual is suitable for devices