HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 112 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 112 of 138
110
Specyfikacje oraz informacje prawne
PLWW
Program ochrony środowiska
Ochrona środowiska naturalnego
Firma Hewlett-Packard jest zaangażowana w wytwarzanie jakościowych produktów w sposób
zgodny z zasadami ochrony środowiska. Produkty są projektowane tak, aby posiadały cechy
minimalizujące wpływ na środowisko naturalne.
Wytwarzanie ozonu
Niniejsze urządzenie nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O
3
).
Zużycie energii
Produkt ten spełnia wymagania programu E
NERGY
S
TAR®
, który jest dobrowolnym
programem, mającym na celu wspieranie rozwoju energooszczędnych urządzeń
biurowych.
E
NERGY
S
TAR
®
jest zarejestrowanym w USA znakiem serwisowym Amerykańskiej Organizacji
Ochrony Środowiska EPA. Jako partner programu E
NERGY
S
TAR
®
firma Hewlett-Packard
Company deklaruje, że niniejszy produkt spełnia wytyczne programu E
NERGY
S
TAR
®
w zakresie
oszczędzania energii. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
.
Zużycie papieru
Funkcja druku dupleksowego [drukowanie dwustronne; zobacz
“Druk na dwóch stronach
(ręczny)” na stronie 45
] oraz druk n-up [kilka stron na jednym arkuszu papieru; zobacz
“Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk n-up)” na stronie 37
] zmniejsza
zużycie papieru, a tym samym wykorzystanie zasobów naturalnych.
Tworzywa sztuczne
Części plastikowe o ciężarze przekraczającym 25 gramów są oznaczone zgodnie ze
standardami międzynarodowymi, które zwiększają możliwość identyfikacji materiałów
plastikowych do odzysku po wykorzystaniu w danym wyrobie.
Sample
This manual is suitable for devices