HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 111 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 111 of 138
PLWW
Aneks B Specyfikacje oraz informacje prawne
109
Parametry środowiska
pracy
Eksploatacja
Zachowywanie
Temperatura
(drukarka i kaseta drukująca)
15° do 32,5°C
(59
°
do 90,5
°
F)
-20
°
do 40°C
(-4
°
do 104°F)
Wilgotność względna
od 25 do 200%
95% lub niższa
Emisja akustyczna
(drukarki serii HP
color LaserJet
1500 - poziom hałasu
zgodny z normą ISO 9296)
Drukowanie (16 stron na
minutę)
Oczekiwanie
Moc dźwięku
L
WAd
= 6,7 bela (A)
L
WAd
= 0 beli (A)
Ciśnienie hałasu: dla operatora
L
pAm
= 62 dB(A)
L
pAm
= 0 dB(A)
Ciśnienie hałasu: dla osoby
postronnej
L
pAm
= 52 dB(A)
L
pAm
= 0 dB(A)
Te wartości mogą ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć w witrynie WWW pod adresem
.
Sample
This manual is suitable for devices