HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 109 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 109 of 138
PLWW
Aneks B Specyfikacje oraz informacje prawne
107
B
Specyfikacje oraz informacje
prawne
Wstęp
Ta część zawiera informacje o specyfikacjach technicznych drukarki i wymagane informacje
prawne. Zagadnienia obejmują:
“Charakterystyka techniczna drukarki” na stronie 108
“Program ochrony środowiska” na stronie 110
“Przepisy FCC” na stronie 113
“Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych” na stronie 114
Sample
This manual is suitable for devices