HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 108 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 108 of 138
106
Usługi i pomoc techniczna
PLWW
Serwisowy formularz informacyjny
KTO ZWRACA SPRZĘT?
Data:
Osoba odpowiedzialna: __________________________________________
Tel.: ________________
Alternatywny kontakt: __________________________________________
Tel.: ________________
Adres wysyłki:
Specjalne instrukcje wysyłkowe:
CO JEST WYSYŁANE?
Nazwa modelu:
Numer modelu:
Numer seryjny:
Należy dołączyć wszystkie odnośne wydruki. NIE NALEŻY wysyłać akcesoriów (instrukcje obsługi, materiały czyszczące itp.) nie wymaganych do dokonania
naprawy.
CZY KASETY DRUKUJĄCE I BĘBEN OBRAZOWY ZOSTAŁY WYJĘTE Z DRUKARKI?
Należy
wyjąć te elementy przed wysłaniem drukarki; można je pozostawić wyłącznie w przypadku, gdy problem
mechaniczny uniemożliwia wyjęcie kaset lub bębna.
Tak.
Nie, nie mogę ich wyjąć.
CO NALEŻY ZROBIĆ?
(W razie potrzeby należy dołączyć jeszcze jedną stronę)
1.Prosimy opisać charakter usterki. (Co jest uszkodzone? Jaka czynność była przeprowadzana, kiedy pojawiła się usterka?
Jakie oprogramowanie jest używane? Czy usterka się powtarza?)
2.Jeżeli awaria występuje sporadycznie, to w jakich odstępach czasu? _______________________________
3.Jeśli drukarka jest podłączona do któregokolwiek z poniższych urządzeń, należy podać numer modelu i numer producenta
urządzenia.
Komputer:
Modem:
Sieć:
4.Dodatkowe uwagi:
JAK ZOSTANĄ POKRYTE KOSZTY NAPRAWY?
Naprawa gwarancyjna
Data zakupu/otrzymania: ____________________________
(Należy dołączyć dowód zakupu lub dokument odbioru opatrzony datą.)
Numer umowy serwisowej: ______________________
Numer zamówienia zakupu: ___________________________
Za wyjątkiem umowy i usługi gwarancyjnej do zleceń naprawy należy dołączyć zamówienie zakupu i/lub podpis
osoby upoważnionej.
Jeśli nie mają zastosowania standardowe ceny napraw, wymagane jest minimalne zamówienie
zakupu. Wykaz standardowych opłat za naprawę można uzyskać w autoryzowanym centrum napraw firmy HP.
Podpis osoby upoważnionej:
____________________________________________
Tel.: _________________________
Adres faktury:
Specjalne instrukcje odnośnie
fakturowania:
Sample
This manual is suitable for devices