HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 107 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 107 of 138
PLWW
Aneks A Usługi i pomoc techniczna
105
Zapakowanie drukarki
Jeśli Centrum obsługi klienta zdecyduje, że wymagany jest zwrot drukarki do HP w celu
naprawy, należy zapakować urządzenie do wysyłki zgodnie z poniższymi wskazówkami.
UWAGA
Za uszkodzenia podczas transportu powstałe w wyniku nieprawidłowego zapakowania
odpowiada klient.
Pakowanie drukarki
1
Wyjmij i zachowaj bęben obrazowy.
2
Wyjmij i zachowaj wszystkie cztery kasety drukujące. Wyjmowanie kaset:
a
Otwórz górną pokrywę drukarki i wyjmij kasetę, która znajduje się w położeniu
umożliwiającym wyjęcie.
b
Zamknij pokrywę, a następnie naciśnij
(
O
BRÓĆ KARUZELĘ
).
c
Otwórz górną pokrywę i wyjmij kasetę, która znajduje się teraz w położeniu
umożliwiającym wyjęcie.
d
Powtarzaj czynności b i c aż do wyjęcia pozostałych dwóch kaset.
UWAGA
Bardzo ważne
jest, aby wyjąć kasety drukujące przez wysłaniem drukarki do HP. Ich
pozostawienie w urządzeniu podczas wysyłki spowoduje wyciekanie i zabrudzenie napędu
drukarki oraz jej innych części tonerem.
Aby uniknąć uszkodzenia kasety drukującej, nie należy dotykać jej rolki oraz należy ją
przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub w ciemnym miejscu.
3
Jeżeli problem nie jest związany z opcjonalnym podajnikiem 2, wyjmij go i zachowaj.
4
Odłącz i zachowaj przewód zasilający, kabel interfejsu i dodatkowe akcesoria.
5
Jeżeli to możliwe, załącz do przesyłki próbki wydruku i około 50-100 arkuszy papieru lub
innych materiałów drukarskich, które nie zostały prawidłowo wydrukowane.
6
Należy dołączyć też wypełniony egzemplarz dokumentu
“Serwisowy formularz
informacyjny” na stronie 106
.
7
Jeśli jest to możliwe, użyj oryginalnego pojemnika i opakowania.
Jeżeli oryginalne
opakowanie drukarki nie jest już dostępne, skontaktuj się z lokalną firmą przewozową
lub pocztą, aby uzyskać informacje o wymaganych sposobach pakowania urządzeń do
wysyłki.
Firma HP zaleca ubezpieczenie wysyłanego sprzętu.
Sample
This manual is suitable for devices