HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 105 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 105 of 138
PLWW
Aneks A Usługi i pomoc techniczna
103
Ograniczona gwarancja na kasety z tonerem i bęben obrazowy
Ten produkt firmy HP objęty jest gwarancją braku usterek materiałowych i wykonawczych do
końca swojego okresu eksploatacji (pojawienie się na panelu sterowania drukarki komunikatu o
zużyciu oznacza koniec okresu eksploatacji).
Gwarancja nie obejmuje bębnów, które były poddawane renowacji lub ponownemu złożeniu,
noszą ślady uszkodzeń lub są nieprawidłowo użytkowane.
Niniejsza ograniczona gwarancja daje specyficzne prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać
inne prawa w zależności od kraju/regionu, stanu lub prowincji.
POWYŻSZE GWARANCJE STANOWIĄ WYłĄCZNE GWARANCJE OFEROWANE
UŻYTKOWNIKOWI I NIE PRZYSłUGUJĄ MU ŻADNE INNE GWARANCJE W FORMIE
PISEMNEJ LUB USTNEJ, WYRAŻONE BEZPOŚREDNIO LUB DOROZUMIANE. FIRMA
HEWLETT-PACKARD NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU RĘKOJMI ANI ZAPEWNIENIA CO
DO SPRZEDAWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ZAKRESIE
OKREŚLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE PRAWO FIRMA HEWLETT-PACKARD NIE BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA W ŻADNYM PRZYPADKU ZA USZKODZENIA PRZYPADKOWE,
WTÓRNE, CELOWE, POŚREDNIE LUB INNE, A TAKŻE ZA UTRATĘ ZYSKÓW JAKO
NARUSZENIE NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB INNYCH.
W przypadku odkrycia uszkodzenia produktu, należy zwrócić go do punktu, w którym został
zakupiony, załączając opis problemu.
Sample
This manual is suitable for devices