HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 103 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 103 of 138
PLWW
Aneks A Usługi i pomoc techniczna
101
A
Usługi i pomoc techniczna
Wstęp
Ta część zawiera informacje o usługach i pomocy technicznej.
“Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji ograniczonej” na stronie 102
“Ograniczona gwarancja na kasety z tonerem i bęben obrazowy” na stronie 103
“Dostępność usług pomocy i wsparcia” na stronie 104
“Umowy serwisowe HP” na stronie 104
“Zapakowanie drukarki” na stronie 105
Sample
This manual is suitable for devices