HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 102 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 102 of 138
100
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Polityka HP odnośnie materiałów eksploatacyjnych innych
producentów
Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania takich materiałów eksploatacyjnych, zarówno
nowych, jak i utylizowanych. Firma HP nie ma wpływu na projekt i jakość produktów innych
firm. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem tonera innego producenta
nie
podlegają gwarancji.
Po umieszczeniu w drukarce materiału eksploatacyjnego innego producenta, użytkownik
otrzymuje informację, iż dany materiał nie jest produktem HP. W przypadku instalacji materiału z
małą ilością tonera zużytego w innej drukarce, drukarka rozpozna go jako produkt innego
producenta. Umieść zużyty materiał w drukarce, w której był on używany w celu przywrócenia
funkcji HP.
Ustawianie drukarki w przypadku instalacji materiałów eksploatacyjnych
innego producenta
Po zainstalowaniu w drukarce kasety lub bębna innego producenta zaczyna migać kontrolka
obok wymienianej kasety lub bębna, świeci się również kontrolka Uwaga. Przy pierwszej
instalacji materiału eksploatacyjnego innego producenta należy nacisnąć przycisk
(
A
NULOWANIE PRACY
). Kontrolki stanu nie informują w takim przypadku o niskim poziomie lub
braku tonera.
UWAGA
Brak tonera nie spowoduje w takim przypadku zatrzymania pracy drukarki. Kontynuowanie
drukowania po całkowitym zużyciu tonera może spowodować uszkodzenie drukarki. Patrz część
“Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji ograniczonej” na stronie 102
oraz
“Ograniczona gwarancja na kasety z tonerem i bęben obrazowy” na stronie 103
.
Gorąca linia HP zgłaszania oszustw
Pod numerem gorącej linii HP zgłaszać można wszelkie wątpliwości co do oryginalności
materiałów eksploatacyjnych. Nasi pracownicy pomogą ustalić, czy jest to oryginalny produkt
HP i podejmą kroki zmierzające do rozwiązania problemu.
Kaseta drukująca lub bęben obrazowy mogą nie być oryginalne, jeśli:
korzystanie z kasety z tonerem lub bębna obrazowego powoduje wiele problemów;
bęben lub kasety nie wyglądają tak jak poprzednio używany bęben kasety (np. posiada inny
element do wyciągania taśmy lub inną obudowę).
Na terenie Stanów Zjednoczonych
połączenie jest bezpłatne: 1-877-219-3183.
Poza Stanami Zjednoczonymi
można dzwonić na koszt abonenta. Połącz się z operatorem i
poproś, aby za rozmowę obciążyć następujący numer: 1-770-263-4745. Jeśli nie mówisz w
języku angielskim, pomoże Ci pracownik gorącej linii, który włada Twoim językiem. Jeśli osoba
władająca Twoim językiem nie jest dostępna, po upływie około jednej minuty od rozpoczęcia
połączenia uaktywniona zostanie usługa tłumaczeniowa. Umożliwi to komunikację pomiędzy
Tobą a pracownikiem gorącej linii HP.
Sample
This manual is suitable for devices