HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 101 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 101 of 138
PLWW
Rozdział 4 Rozwiązywanie problemów, konserwacja
99
Jeśli pozostała ilość jest niewielka, można złożyć zamówienie u najbliższego sprzedawcy
materiałów HP, telefonicznie lub przez Internet. Numery części znajdują się w części
“Wyposażenie dodatkowe, informacje na temat składania zamówień” na stronie 23
.
Zamówienia przez Internet można składać na stronie
, klikając
Products &
Services
(Produkty i usługi), następnie
Options, Supplies, and Accessories
(Opcje,
materiały eksploatacyjne i akcesoria), oraz
Printing and Digital Imaging
(Drukowanie i
cyfrowe przetwarzanie obrazu).
Sprawdzanie stanu oraz zamawianie materiałów eksploatacyjnych z
poziomu programu HP color LaserJet 1500 toolbox
W przypadku drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera użytkownik jest powiadamiany
o stanie materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem opcji Stan drukarki i alarmy programu
HP color LaserJet 1500 toolbox. Zarówno w przypadku drukarek podłączonych bezpośrednio,
jak i drukarek sieciowych użytkownik może otrzymywać komunikaty o małej ilości lub braku
tonera, jeśli ustawione zostaną alarmy dotyczące zdarzeń, które umożliwiają kontynuację pracy
drukarki (niskim poziom tonera w kasecie) lub zdarzeń, które uniemożliwiają dalsze drukowanie
(brak tonera w kasecie). Po otrzymaniu komunikatu kliknij opcję
Order Supplies Online
(Zamów materiały eksploatacyjne przez Internet), aby połączyć się ze stroną materiałów
eksploatacyjnych witryny internetowej HP. Połączenie z witryną wymaga posiadania dostępu do
Internetu.
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych
Przy przechowywaniu kaset drukujących oraz bębna obrazowego postępuj według
następujących wskazówek:
Kasetę z tonerem lub bęben obrazowy wyjmuj z opakowania tuż przed użyciem.
UWAGA
Aby zapobiec uszkodzeniu kasety lub bębna, nie wystawiaj ich na działanie światła dłużej niż
przez kilka minut.
Informacje na temat zakresów temperatur przechowywania i użytkowania materiałów
eksploatacyjnych znajdują się w części
“Parametry środowiska pracy” na stronie 109
.
Przechowuj materiały eksploatacyjne poziomo.
Miejsce, w którym przechowywane są materiały powinno być ciemne, suche i znajdować
się z dala od źródeł promieniowania magnetycznego.
Wymiana i utylizacja materiałów eksploatacyjnych
Instalując nową kasetę drukującą lub bęben obrazowy lub utylizując zużyte materiały
eksploatacyjne, postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi na opakowaniu produktu lub w
części Wprowadzenie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części
“Materiały
drukarskie HP LaserJet” na stronie 111
.
Sample
This manual is suitable for devices