HP Color LaserJet 1500 user manual download (Page 100 of 138)

Languages: Polish
Pages:138
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 100 of 138
98
Rozwiązywanie problemów, konserwacja
PLWW
Obsługa materiałów eksploatacyjnych
Informacje na temat gwarancji udzielonej na materiały eksploatacyjne znajdują się w części
“Ograniczona gwarancja na kasety z tonerem i bęben obrazowy” na stronie 103
.
Żywotność materiałów eksploatacyjnych
Okres użytkowania bębna obrazowego zależy od liczby wydrukowanych stron czarno-białych
oraz kolorowych. Bęben obrazowy drukarki serii HP color LaserJet 1500 wystarcza średnio na
20 000 stron w przypadku wydruków wyłącznie czarno-białych oraz na 5000 stron w
przypadku wydruków kolorowych. W rzeczywistości liczba stron, na wydrukowanie której
wystarcza bęben leży gdzieś pomiędzy tymi liczbami i zależy od tego, czy drukowane są przede
wszystkim dokumenty czarno-białe czy też kolorowe. Zazwyczaj jest to od 6000 do
8000 stron.
Żywotność kasety z tonerem zależy od ilości tonera zużywanego na wydruk dokumentów. W
przypadku drukowania tekstu przy pokryciu strony wynoszącym 5 procent, kasety drukujące z
turkusowym, karmazynowym oraz żółtym tonerem drukarki serii HP color LaserJet 1500
wystarczają średnio na wydrukowanie 4000 stron, a kaseta drukująca z czarnym tonerem na
5000 stron.
Sprawdzanie i zamawianie materiałów eksploatacyjnych
Stan materiałów eksploatacyjnych można sprawdzić na panelu sterowania drukarki, drukując
stronę stanu materiałów eksploatacyjnych lub korzystając z programu HP color LaserJet 1500
toolbox. HP zaleca składanie zamówienia na nową kasetę drukującą po otrzymaniu pierwszego
komunikatu o jego małej ilości. Komunikat ten wskazuje, że pozostała ilość tonera wystarczy
jeszcze na około dwa tygodnie. W przypadku korzystania z nowych, autentycznych materiałów
eksploatacyjnych produkcji HP, użytkownik otrzymuje następujące informacje o ich stanie:
Pozostała ilość tonera kasety lub bębna.
Szacunkowa liczba stron, które można jeszcze wydrukować.
Liczba wydrukowanych stron.
Inne informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych.
Uwaga
W przypadku drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera użytkownik jest powiadamiany
o stanie materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem programu Stan drukarki i alarmy.
Sprawdzanie stanu oraz składanie zamówień za pomocą panelu sterowania
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Sprawdź kontrolki stanu materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania drukarki.
Kontrolki te wskazują niski poziom tonera lub też całkowite zużycie kaset drukujących lub
bębna. Kontrolki te informują również o tym, kiedy zainstalowana została kaseta drukująca
innego producenta. Informacje na temat sposobu interpretacji sygnałów świetlnych
wysyłanych przez kontrolki znajdują się w części
“Kontrolki Stan materiałów
eksploatacyjnych” na stronie 68
.
Naciśnij jednocześnie przyciski
(
S
TART
) oraz
(
A
NULOWANIE PRACY
). Wydrukowana
zostanie strona stanu materiałów eksploatacyjnych (a także strona konfiguracji). Sprawdź
pozostałą ilość tonera. Więcej informacji zawiera część
“Strony specjalne” na stronie 54
.
Sample
This manual is suitable for devices