HP CM8000 user manual download (Page 98 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 100
skannausten lähettäminen
41
työnkoontiasetus
30
verkko-osoite
10
vesileimat
52,
59
vianmääritys.
Katso
ongelmanratkaisu
vihjeet
2
vihkoasetukset
Macintosh
61
Windows
55
viimeistelijät, lisävarusteena
saatavat
kapasiteetit
17
sijainti
5
valitseminen Windowsissa
50
Katso myös
HP:n
monitoimiviimeistelijä
viimeistelijät, valinnaiset
CAN-liitäntä
5
tuetut paperikoot, lokerot
18
valitseminen
Macintoshissa
58
virheilmoitukset
75
virhepainike
10
virta
kytkeminen tai
katkaiseminen
7
lepotilapainike
8
ongelmanratkaisu
73
päävirtakytkin
4
virtapainike, sijainti
3
virtapainike
ongelmanratkaisu
73
sijainti
3
virran kytkeminen tai
katkaiseminen
7
väri
paperi, suositeltu
14
väriasetukset
Macintosh
62
Windows
57
värilaatuasetukset
Windows
51
W
Windows
nidonta-asetukset
57
Windows-ohjaimen asetukset
erilainen paperi
53
HP:n digitaalisen
valokuvauksen
vaihtoehdot
56
kuvien siirtäminen
56
lokeron valitseminen
50
luvun asettelu
54
molemmille puolille
tulostaminen
54
mukautettu paperikoko
53
Palvelut-välilehti
57
paperityyppi,
erikoismateriaali
24
pikavalinnat (tallennetut
asetukset)
51
tietoja
50
tulostelokeron
valitseminen
50
tyhjien tai esipainettujen arkkien
lisääminen
53
työn tallennus
51
vihkot
55
värilaatu
51
värit
57
Y
yhdenmukaisuusilmoitus
81
yksittäistulostelokero
sijainti
5
90
Hakemisto
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices