HP CM8000 user manual download (Page 97 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 100
skannausten lähettäminen
verkkokansiot
41
skannerin liitäntäportti
5
sähköposti
asetukset
39
liitteiden lähettäminen
38
osoitekirja
38
samanaikaiset työt
47
työnkoontiasetus
30
sähköpostiliitteiden lähettäminen
aloitusnäytöstä
38
asetukset
39
säilytetyt työt
tietokoneesta lähetetyt
43
säilytys, työn
Macintosh-asetukset
59
T
takuu
tuote
82
tallennetut asetukset
Macintosh
59
Windows
51
tallennetut työt
asetukset
44
laitteeseen
43
noutaminen
45
Windows-ohjaimen
asetukset
51
tarra-arkit, lisääminen
13,
24
tarvikkeen tila, Palvelut-välilehti
Macintosh
62
tarvikkeiden tila, Palvelut-välilehti
Windows
57
tiedotteet, paperi
14
tietopainike
10
tila
aloitusnäyttö
9
Macintoshin Palvelut-
välilehti
62
merkkivalot
8
ohjauspaneelin ilmoitukset
75
työn
47
Windowsin Palvelut-
välilehti
57
tilamerkkivalot
sijainti
5
tuetut paperikoot, lokerot
18
tukokset
estäminen
77
poistaminen
76
Tulosta asiakirja käyttäen tätä
52
tulostaminen
Macintosh-ohjaimen
asetukset
58
Macintosh-ominaisuudet
58
ongelmanratkaisu
73
paperi, suositeltu
14
samanaikaiset työt
47
tallennetut työt
45
Windows-ohjaimen
asetukset
50
Windows-ominaisuudet
50
tulostaminen molemmille puolille
Macintosh
60
Windows
54
tulostelokerot
kapasiteetit
17
lisävarusteena saatavat
viimeistelijät
5
valitseminen
Macintoshissa
58
valitseminen Windowsissa
50
tulostus
tulostelokero, oletus-
5
työn tila
47
tulostuskasetin luukku, sijainti
3
tulostuslaatuasetukset
Windows
56
tulostuslokero
yksittäistulostelokero, sijainti
5
tulostusmateriaali
sivuja arkille
55
tyhjennyspainike
8
tyhjien arkkien lisääminen
Windowsissa
53
työjono
avaaminen
47
keskeyttäminen
48
prioriteetit
47
samanaikaiset työt
47
Työnkoontiasetus
30
työn säilytys
Macintosh-asetukset
59
työn tallennus
asetukset
44
Windows-ohjaimen
asetukset
51
työn tila
47
töiden aikaistaminen
faksi
32
priorisointi
47
töiden moniajo
47
töiden säilyttäminen
tietokoneesta lähetettyjen töiden
säilyttäminen
43
töiden tallennus
töiden noutaminen
45
töiden tallentaminen
laitteeseen
43
U
USB-portit
sijainti
5
useita sivuja arkilla
61
useita sivuja arkille
55
V
vaihtaminen
mustekasetit
64
niittikasetit
66
valinnaiset viimeistelijät
tuetut paperikoot, lokerot
18
valitseminen
Macintoshissa
58
valinnat
faksivalintojen
muuttaminen
31
kopiointivalintojen
muuttaminen
28
Macintosh-esiasetusten
tallentaminen
59
ristiriidat
10
sähköposti
39
työn tallennus
44
verkkokansiot
41
Windows-pikavalintojen
tallentaminen
51
valmiusvalo
8
valokuva, paperi
14
valokuvat, Windows-
laatuasetukset
56
valvoja, järjestelmän-
72
varoitukset
2,
75
varoituspainike
10
verkkokansiot
asetukset
41
samanaikaiset työt
47
FIWW
Hakemisto
89
Sample
This manual is suitable for devices