HP CM8000 user manual download (Page 95 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 100
tuetut paperikoot
15
tuetut paperityypit
14
valitseminen
Macintoshissa
58
valitseminen Windowsissa
50
Lokero 3
tarra-arkkien, kirjelomakkeiden
tai rei'itetyn paperin
lisääminen
24
tuetut paperikoot
18
lokero 4
kapasiteetti
17
paperin lisääminen
21
sijainti
3
tuetut paperikoot
15
tuetut paperityypit
14
valitseminen
Macintoshissa
58
valitseminen Windowsissa
50
Lokero 4
tarra-arkkien, kirjelomakkeiden
tai rei'itetyn paperin
lisääminen
24
tuetut paperikoot
18
lokero 5
kapasiteetti
17
paperin lisääminen
22
sijainti
3
tuetut paperikoot
15
tuetut paperityypit
14
valitseminen
Macintoshissa
58
valitseminen Windowsissa
50
Lokero 5
tarra-arkkien, kirjelomakkeiden
tai rei'itetyn paperin
lisääminen
24
tuetut paperikoot
18
lokerot, tuloste-
kapasiteetit
17
lisävarusteena saatavat
viimeistelijät
5
valitseminen Windowsissa
50
yksittäistulostelokero, sijainti
5
lokerot, tulosteiden
valitseminen
Macintoshissa
58
luettelo, paperi
14
lukitut toiminnot
10
luukut
sijainti
3
tukosten poistaminen
76
luvun asetteluasetukset,
Windows
54
lähettäminen verkkokansioihin
aloitusnäytöstä
41
asetukset
41
M
Macintosh
asiakirjan koon
muuttaminen
60
nidonta-asetukset
62
Macintosh-ohjaimen asetukset
esiasetukset (tallennetut
asetukset)
59
kansilehdet
60
kuvien siirtäminen
62
lokeron valitseminen
58
molemmille puolille
tulostaminen
60
mukautettu paperikoko
60
Palvelut-välilehti
62
paperityyppi,
erikoismateriaali
24
tietoja
58
tulostelokeron
valitseminen
58
Työn säilytys
59
useita sivuja arkilla
61
vesileimat
59
vihkot
61
värit
62
mainoslehtinen, paperi
14
materiaali
asiakirjan koko,
valitseminen
52
asiakirjatyypit
14
erikois-
13
erikokoisten alkuperäisten
kopioiminen
27
erilainen, Windows-
asetukset
53
kaksipuolinen tulostus,
Macintosh
60
kaksipuolinen tulostus,
Windows
54
kansilehti, Macintosh
60
kapasiteetit
17
kapasiteetit, lokeroiden
3
kartonki
13
lokeron 1 täyttäminen
19
lokeron 2, 3 tai 4
täyttäminen
21
lokeron 5 täyttäminen
22
lokeron valitseminen,
Macintosh
58
lokeron valitseminen
Macintoshissa
58
lokeron valitseminen
Windowsissa
50
mukautettu koko, Macintosh-
asetukset
60
mukautettu koko, Windows-
asetukset
53
sivuja arkilla
61
suositellut tuotteet
12
tarra-arkkien, kirjelomakkeiden
tai rei'itetyn paperin
lisääminen
24
tuetut koot
15
tuetut tyypit
14
tukokset
76,
77
tyhjän tai esipainetun lisääminen
Windowsissa
53
merkintätavat, oppaan
2
merkki, paperi
14
merkkivalot
sijainti
5
merkkivalot, ohjauspaneeli
8
molemmille puolille tulostaminen
Macintosh
60
Windows
54
monisivutulostus
61
monitoimiviimeistelijä
kapasiteetti
17
Macintosh-asetukset
62
niittikasettien vaihtaminen
66
tulostelokerot
6
Windows-asetukset
57
Monitoimiviimeistelijä
tuetut paperikoot, lokerot
18
muistutukset
2
mukautetut paperikokoasetukset
Macintosh
60
Windows
53
mustekasetit
luukku, sijainti
3
Macintoshin tila
62
FIWW
Hakemisto
87
Sample
This manual is suitable for devices