HP CM8000 user manual download (Page 94 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 100
kaksipuolinen tulostus
Macintosh
60
Windows
54
kalvot, ei tuetut
13
kansilehdet, Macintosh
60
kansiot, verkko
työnkoontiasetus
30
kansiot, verkko-
samanaikaiset työt
47
kansiot, verkon
asetukset
41
skannausten lähettäminen
41
kapasiteetit, lokeroiden
3,
17
kartonki
13
kartta, paperi
14
kasetit, muste-
Macintoshin tila
62
vaihtaminen
64
Windows-tila
57
kasetit, niitti-
66
keskeytetyt työt
47,
48
keskeytyspainike
8
kirjautuminen
10
kirjeet, paperi
14
kirjekuoret, ei tuetut
13
kirjelomakkeet, lisääminen
24
kirkkaudensäädin, kosketusnäyttö
8
koneiston liitäntä
5
Koneiston virranhallinta
5
kopio
määrä
9
kopioiminen
asetusten muuttaminen
28
asiakirjansyöttölaitteesta
26
erikokoiset alkuperäiset
27
paperi, suositeltu
14
samanaikaiset työt
47
skannaustasolta
27
työnkoontiasetus
30
kopiointi
ongelmanratkaisu
73
tulostelokero, oletus-
5
kosketusnäyttö
aloitusnäyttö
9
ilmoitukset
75
kirjautuminen
10
kirkkaudensäädin
8
painikkeet
10
puhdistaminen
69
koulutusmateriaali, paperi
14
kuva, paperi
14
kuvat, Windows-
laatuasetukset
56
kuvien siirtäminen
Macintosh
62
Windows
56
käsinsyöttölokero
kapasiteetti
17
paperin lisääminen
19
sijainti
3
tarra-arkkien, kirjelomakkeiden
tai rei'itetyn paperin
lisääminen
24
tuetut paperikoot
15
tuetut paperityypit
14
valitseminen
Macintoshissa
58
valitseminen Windowsissa
50
Käynnistyskoodien LCD-näyttö
5
käynnistyspainike
kosketusnäyttö
10
ohjauspaneeli
8
käyttäjätunnus
10
käytönaikainen ohjetoiminto,
ohjauspaneelin
10
L
laatuasetukset, tulostuksen
Windows
56
laatuasetukset, väri
Windows
51
laite takaa (oikea puoli)
4
laite takaa (vasen puoli)
4
laitteen tila
aloitusnäyttö
9
Macintoshin Palvelut-
välilehti
62
merkkivalot
8
ohjauspaneelin ilmoitukset
75
Windowsin Palvelut-
välilehti
57
laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
ongelmanratkaisu
73
päävirtakytkin, sijainti
4
virtapainike, sijainti
3
laitteen virran kytkeminen tai
katkaiseminen
virtapainikkeella
7
lasi
puhdistaminen
69
lehtinen, paperi
14
lepotilapainike
8
liiketoimintasuunnitelma,
paperi
14
liitteet, sähköpostin
asetukset
39
lähettäminen
38
lisävarusteena saatavat
viimeistelijät
kapasiteetit
17
sijainti
5
Katso myös
HP:n
monitoimiviimeistelijä
lisävarusteena saatava viimeistelijä
valitseminen Windowsissa
50
lokero 1
kapasiteetti
17
paperin lisääminen
19
sijainti
3
tarra-arkin lisääminen
13
tuetut paperikoot
15
tuetut paperityypit
14
valitseminen
Macintoshissa
58
valitseminen Windowsissa
50
Lokero 1
tarra-arkkien, kirjelomakkeiden
tai rei'itetyn paperin
lisääminen
24
tuetut paperikoot
18
lokero 2
kapasiteetti
17
paperin lisääminen
21
sijainti
3
tuetut paperikoot
15
tuetut paperityypit
14
valitseminen
Macintoshissa
58
valitseminen Windowsissa
50
Lokero 2
tarra-arkkien, kirjelomakkeiden
tai rei'itetyn paperin
lisääminen
24
tuetut paperikoot
18
lokero 3
kapasiteetti
17
paperin lisääminen
21
sijainti
3
86
Hakemisto
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices