HP CM8000 user manual download (Page 93 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 100
Hakemisto
A
aika
10
Aloitusnäyttö
9
asetukset
faksiasetusten
muuttaminen
31
kopiointiasetusten
muuttaminen
28
Macintosh-esiasetusten
tallentaminen
59
Macintosh-ohjain
58
nollauspainike
8
ohjain vai. ohjauspaneeli
50
ristiriidat
10
sähköposti
39
työn tallennus
44
verkkokansiot
41
Windows-ohjain
50
Windows-pikavalintojen
tallentaminen
51
asiakirjan koon muuttaminen
Macintosh
60
asiakirjansyöttölaite
kapasiteetti
17
kopioiminen
26
sijainti
3
asiakirjat, paperityypit
14
asiakirjojen koon
muuttaminen
52
asiakirjojen pienentäminen
52
asiakirjojen skaalaus
52
asiakirjojen suurentaminen
52
C
CAN-liitäntä
5
D
datamerkkivalo
8
digitaalisen valokuvauksen
vaihtoehdot, Windows
56
E
ehdotukset, paperi
14
EIO-paikka
sijainti
5
erikoismerkit, faksinumerot
35
esiasetukset, Macintosh
59
esipainettu paperi
lisääminen
24
sivujen lisääminen
Windowsissa
53
esite, paperi
14
etuluukku, sijainti
3
F
faksi
asetukset
31
erikoismerkkien lisääminen
35
lähettäminen
31
lähettäminen puhelinluetteloa
käyttäen
35
lähettäminen usealle
vastaanottajalle
34
lähettäminen yhdelle
vastaanottajalle
33
peruuttaminen
32
puhelinluettelon
muokkaaminen
36
samanaikaiset työt
47
tulostelokero, oletus-
5
vastaanottaminen
32
faksien lähettäminen
aloitusnäytöstä
31
erikoismerkkien lisääminen
35
peruuttaminen
32
puhelinluetteloa käyttäen
35
puhelinluettelon
muokkaaminen
36
samanaikaiset työt
47
tietokoneesta
33
usealle vastaanottajalle
34
yhdelle vastaanottajalle
33
faksien vastaanottaminen
peruuttaminen
32
samanaikaiset työt
47
työjono
32
faksiportti
sijainti
5
FCC:n säännökset
80
Foreign Interface Harness
(FIH)
5
H
HP:n digitaalisen valokuvauksen
vaihtoehdot, Windows
56
HP:n monitoimiviimeistelijä
kapasiteetti
17
Macintosh-asetukset
62
niittikasettien vaihtaminen
66
tulostelokerot
6
Windows-asetukset
57
HP-paperi, suositeltu
12,
14
huomautukset
2
hälytysmerkkivalo
8
I
ilmoitukset, ohjauspaneeli
75
isäntä-USB-portti
5
J
jono
faksien vastaanottaminen
32
jono, työ-
avaaminen
47
keskeyttäminen
48
prioriteetit
47
järjestelmänvalvoja
72
K
kaavio, paperi
14
FIWW
Hakemisto
85
Sample
This manual is suitable for devices