HP CM8000 user manual download (Page 90 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 100
Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke
HP-TUOTE
RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA
HP CM8050/CM8060 Color MFP with Edgeline Technology
90 päivää (vain osat)
HP takaa tuotteen alkuperäiselle ostajalle, että HP:n laitteet, lisävarusteet ja tarvikkeet ovat virheettömiä
materiaalin ja työtavan osalta ostopäivän jälkeen, edellä määritettynä ajanjaksona. Jos HP saa
ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko tarjoamaan
vaihto-osat tai vaihtamaan vialliseksi osoittautuneet tuotteet. Vaihto-osat tai -tuotteet voivat olla uusia
tai toiminnaltaan uutta vastaavia. HP:n valtuutetun huoltohenkilön on asennettava vaihto-osat tai -
tuotteet. HP voi vaihtaa koko tuotteen ainoastaan, jos se harkintansa mukaan tai huoltohistorian,
diagnostiikan ja vianmäärityksen perusteella katsoo vaihdon oikeutetuksi. Tämä takuu koskee
ainoastaan vaihto-osia. Tämä takuu ei kata työkustannuksia.
HP takaa, että ostopäivän jälkeisenä, edellä määritettynä ajanjaksona, HP:n ohjelmisto ei materiaalin
ja työtavan virheiden vuoksi jätä suorittamatta ohjelmakäskyjä, edellyttäen että se asennetaan ja sitä
käytetään oikein. Jos HP saa ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan
ohjelmiston, joka ei kyseisten vikojen vuoksi suorita ohjelmakäskyjä.
HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai
vaihtamaan tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa määritetyllä tavalla, asiakkaalla on oikeus
saada hyvitys ostohinnasta, mikäli tuote palautetaan pikaisesti.
HP-tuotteet voivat sisältää kunnostettuja osia, joiden toiminta vastaa uusia osia, tai osia, joita on käytetty
satunnaisesti.
Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittämätön huolto tai
kalibrointi, (b) ohjelmisto, liittymät, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat
muutokset tai väärinkäyttö, (d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti, (e) virheellinen
käyttöympäristön valmistelu tai ylläpito.
PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT, EIKÄ
MUITA TAKUITA TAI EHTOJA MYÖNNETÄ. HP KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT
JA TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA
KOSKEVAT EHDOT. Jotkin maat/alueet, osavaltiot tai provinssit eivät salli oletetun takuun kestoajan
rajoitusta, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä päde. Tämä takuu takaa tietyt lailliset oikeudet ja
asiakkaalla saattaa olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri maiden/alueiden, valtioiden ja provinssien
välillä.
HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa niissä maissa/kaikilla niillä alueilla tai paikoissa, joissa HP
tarjoaa asiakastukea tälle tuotteelle ja joissa HP on markkinoinut tätä tuotetta. Takuupalvelun kattavuus
voi vaihdella alueittain. HP ei muuta tuotteen muotoa tai toimintaa, jotta tuote toimisi sellaisessa maassa/
sellaisella alueella, jossa sen ei ole tarkoitettu toimivan lainsäädännöllisistä tai muista juridisista syistä.
TÄMÄN TAKUUTODISTUKSEN SISÄLTÄMÄT KORVAUSVAATIMUKSET OVAT AINOAT JA
YKSINOMAISET KORVAUSVAATIMUKSET, JOTKA KULUTTAJALLA ON TÄMÄN TUOTTEEN
OSALTA. EDELLÄ MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE
VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ,
ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT
LIIKEVOITOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN,
SOPIMUSRIKKOMUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN JURIDISEEN TEKIJÄÄN. Jotkin maat/alueet,
osavaltiot tai provinssit eivät salli satunnaisten tai seurannaisvahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten
yllä mainittu rajoitus tai poissulku ei ehkä päde.
82
Liite A
Säännökset
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices