HP CM8000 user manual download (Page 9 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 100
1
Perustietoa laitteesta
Tässä luvussa on tietoja seuraavista aiheista.
Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja
Tuotteen yleiskuvaus
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Ohjauspaneelin käyttäminen
Tuetut paperit
Paperilokeroiden täyttäminen
Erikoismateriaalien lisääminen
VAARA
Älä koske liikkuviin osiin, sillä voit loukata itsesi. Älä työnnä kättäsi laitteen sisään muutoin
kuin tukoksen poistamista, mustekasetin vaihtamista tai paperin lisäämistä tai poistamista varten.
FIWW
1
Sample
This manual is suitable for devices