HP CM8000 user manual download (Page 89 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 100
Yhdenmukaisuusilmoitus
Ilmoitus säännösten noudattamisesta
ISO/IEC-oppaan 22 ja EN 45014 -normin mukaisesti
Valmistajan nimi:
Hewlett-Packard Company
Valmistajan osoite:
60 Alexandria Terrace,
#07-01 The Comtech
Singapore, 118502,
ilmoittaa, että tuote
Tuotteen nimi:
HP CM8060/CM8050 MFP
Virallinen mallinumero:
VCVRA-0609
Lisävarusteet:
Kaikki
täyttävät seuraavat tuotevaatimukset:
TURVALLISUUS:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (luokka 1 LED-merkkivaloille)
SÄHKÖMAGNEET-
TINEN SÄTEILY:
EN55022: 1998 +A1 +A2 / Luokka A / CISPR 22:1997 +A1 +A2 Luokka A
EN 55024:1998 / A1:2001 / A2:2003 / CISPR 24:1997
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
FCC-standardi 47 CFR, Osa 15 Luokka A
Täydentäviä tietoja:
Tämä tuote täyttää pienjännitedirektiivin 73/23/ETY sekä EMC-direktiivin 89/336/ETY mukaiset vaatimukset, ja siksi siinä on CE-merkintä.
Tuote on testattu tavanomaisessa kokoonpanossa.
Tämä laite täyttää Yhdysvaltain FCC:n sääntöjen osan 15 vaatimukset. Laitteen käyttämiselle on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa
haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on kestettävä ympäristön häiriöt, myös sellaiset häiriöt, jotka voisivat aiheuttaa toimintavirheitä.
Tälle tuotteelle on annettu säännösten mukaisesti virallinen mallinumero (Regulatory Model Number, RMN). Tätä numeroa ei pidä sekoittaa
tuotteen nimeen tai numeroon.
FCC:n sääntöjen osan 15.21 mukaisesti kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita Hewlett-Packard Company ei ole hyväksynyt, voivat
aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja mitätöivät oikeutesi käyttää tätä laitetta.
Vain viranomaisia varten:
Yhteyshenkilö
Euroopassa
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Germany
Yhteyshenkilö
Yhdysvalloissa
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 8906 Vancouver, WA 98668-8906, USA
FIWW
Yhdenmukaisuusilmoitus
81
Sample
This manual is suitable for devices