HP CM8000 user manual download (Page 88 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 100
FCC:n säännökset
Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisten A-luokan
digitaalilaitteen raja-arvojen mukainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja
haitallisia häiriöitä vastaan asennettaessa laite asuinympäristöön. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa
säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä käyttöoppaan mukaan, laite saattaa
häiritä radioviestintää. Tämän laitteen käyttäminen asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia
häiriöitä. Käyttäjän on korjattava häiriö omalla kustannuksellaan.
HUOMAUTUS:
Ilman HP:n lupaa laitteeseen tehtyjen muutosten perusteella voidaan käyttäjältä evätä
oikeus laitteen käyttöön.
FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisten A-luokan digitaalilaitteen raja-arvojen noudattaminen edellyttää
suojatun liitäntäkaapelin käyttämistä.
80
Liite A
Säännökset
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices