HP CM8000 user manual download (Page 85 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 100
Tukosten estäminen
Estä tukokset noudattamalla seuraavia ohjeita.
Kun lisäät paperia lokeroon, varmista aina, että lokero on säädetty oikeantyyppiselle paperille.
Aseta lokeroihin 2, 3, 4 ja 5 vain kokonaisia paperipakkauksia. Älä jaa niitä pienempiin osiin.
Käytä vain laitteelle sopivia paperityyppejä. Lisätietoja on kohdassa
Kopioiminen
sivulla
26
.
Kun käytät asiakirjansyöttölaitetta, poista niitit, paperiliittimet, tarrat ja muut alkuperäiseen
asiakirjaan kiinnitetyt esineet.
Syötä paperi aina lyhyt reuna edellä. Katso kunkin lokeron merkinnöistä, mikä on oikea tapa lisätä
paperia.
Ennen kuin asetat kiiltävää paperia lokeroon 1, ilmasta paperipino, jotta arkit erottuvat. Tämä estää
arkkeja takertumasta toisiinsa.
Tarkista aina, että paperi on hyvälaatuista ja ettei siinä ole viiltoja, lovia, repeämiä, tahroja, irrallisia
hiukkasia, pölyä, ryppyjä, aaltoja eikä koirankorvia.
VAROITUS:
Voit estää tukoksia ja säilyttää tulostuslaadun varmistamalla, että kunkin lokeron
määritetty paperityyppi vastaa lisättyä paperityyppiä.
FIWW
Tukosten poistaminen
77
Sample
This manual is suitable for devices