HP CM8000 user manual download (Page 84 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 100
Tukosten poistaminen
Jos syntyy tukos, ohjauspaneeliin tulee tukoksen sijaintia kuvaava ilmoitus. Ilmoituksessa on myös
tukoksen paikantamisohjeet sekä lyhyt video, joka näyttää, mitä laitteen osia on siirrettävä ja mitkä
luukut on avattava.
Tukosten poistamista koskevia varoituksia
VAARA
Älä koske liikkuviin osiin, sillä voit loukata itsesi. Älä työnnä kättäsi laitteen sisään muutoin
kuin tukoksen poistamista, mustekasetin vaihtamista tai paperin lisäämistä tai poistamista varten.
VAARA
Älä yritä poistaa niittitukosta laitteen käsitellessä muita töitä, sillä sormesi voivat vahingoittua.
Odota, kunnes ohjauspaneeliin tulee kehotus poistaa tukos.
VAROITUS:
Maadoita itsesi koskettamalla vaakasuoraa metallipalkkia, ennen kuin poistat
tulostuspäiden lähellä olevan tukoksen. Muutoin staattinen sähkö voi vahingoittaa tulostuspäitä.
Tulostuspäät ovat tulostusrummun yläpuolella.
VAROITUS:
Varo tahrimasta ihoasi tai vaatteitasi väriaineeseen, kun poistat tukosta. Jos väriainetta
roiskuu iholle tai vaatteille, pese se pois lämpimällä saippuavedellä.
Tukosten poistamisohjeet
1.
Laitteen oranssit nuolet osoittavat, mikä luukku pitää avata tukoksen poistamista varten. Avaa
luukku ja etsi lisää oransseja nuolia. Nuolet ilmaisevat, mikä osa avataan seuraavaksi juuttuneen
paperin paikantamista varten.
HUOMAUTUS:
Avaa vain nuolten osoittamat luukut ja paneelit.
2.
Kun irrotat juuttunutta paperia, tartu siihen lujasti ja vedä se hitaasti ulos laitteesta. Jos paperi
repeytyy, poista kaikki paperinpalat.
3.
Kun olet poistanut tukoksen, sulje kaikki luukut. Laite poistaa jäljelle jääneet paperit paperiradalta,
ennen kuin se jatkaa työn käsittelyä. Laite tulostaa juuttuneet paperit uudelleen ja jatkaa sitten työn
tulostamista.
76
Luku 4
Ongelmanratkaisu
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices