HP CM8000 user manual download (Page 83 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 100
Ohjauspaneelin ilmoitukset
Kosketusnäytön tilarivi ilmoittaa laitteen mahdollisista ongelmista.
Virheet
: Jos laitteessa on virhe, näyttöön tulee virheen kuvausilmoitus. Ilmoitus sisältää myös ohjeet
ongelman ratkaisuun. Virhepainike (
) näkyy tilarivillä, kunnes ongelma on ratkaistu.
Varoitukset
: Varoituspainike (
) on näkyvissä, kun laitteessa on ongelma, mutta laitteen käyttöä voi
jatkaa. Koskettamalla varoituspainiketta saat näkyviin ilmoituksen, joka selostaa ongelmaa. Ilmoitus
sisältää myös ohjeet ongelman ratkaisuun.
Jos et pysty ratkaisemaan virhe- tai varoitusilmoitusten ilmoittamia ongelmia, ota yhteys
järjestelmänvalvojaan.
FIWW
Ohjauspaneelin ilmoitukset
75
Sample
This manual is suitable for devices