HP CM8000 user manual download (Page 81 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 100
Vianmäärityksen tarkistusluettelot
Jos laite ei vastaa, yritä ratkaista ongelma seuraavien tarkistusluetteloiden avulla. Jos et kuitenkaan
pysty ratkaisemaan jotakin ongelmaa, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Ongelmia kaikissa töissä
1.
Varmista, että vähintään yksi ohjauspaneelin tilavalo palaa. Jos mikään valo ei pala, toimi
seuraavasti:
a.
Paina ohjauspaneelin virtapainiketta.
b.
Tarkista päävirtakytkin laitteen taustapuolen oikeassa kulmassa. Varmista, että virta on
kytketty.
c.
Tarkista, että virtajohto on tukevasti kiinni molemmista päistään.
d.
Tarkista virtalähde liittämällä laitteen virtajohto suoraan seinäpistorasiaan tai toiseen
pistorasiaan.
2.
Jos laite saa virtaa muttei vastaa, tarkista kaapelit. Varmista, että verkkokaapeli on tukevasti kiinni.
3.
Tarkista, onko ohjauspaneelin tilarivillä ilmoitus. Lisätietoja on kohdassa
Ohjauspaneelin
ilmoitukset
sivulla
75
.
Ongelmia kopiointi- ja skannaustöissä
1.
Varmista, että paperi on lisätty kopiointitöitä varten siihen lokeroon, jota yrität käyttää.
2.
Jos yrität käyttää asiakirjansyöttölaitetta, kokeile skannata lasilta. Jos työ onnistuu, ongelma on
asiakirjansyöttölaitteessa. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
3.
Jos skannaaminen ei onnistu asiakirjansyöttölaitteella tai lasilla, ongelma on skannerin
mekanismissa. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
Ongelmia tulostustöissä
1.
Varmista, että käytettävässä lokerossa on paperia.
2.
Tulosta asetussivu. Kosketa aloitusnäytössä
Hallinta
. Valitse
Tiedot
ja sen jälkeen
Asetussivu
.
a.
Jos asetussivu ei tulostu, varmista että lokerossa on paperia. Tarkista lisäksi
ohjauspaneelista, että sivu ei ole juuttunut laitteen sisään. Lisätietoja on kohdassa
Tukosten
poistaminen
sivulla
76
.
Jos lokerossa on paperia ja sivu ei juuttunut, ongelma on itse laitteessa. Ota yhteys
järjestelmänvalvojaan.
b.
Jos asetussivu tulostuu, laite tulostaa oikein. Ongelma on tietokoneessa, tulostinohjaimessa,
verkossa tai ohjelmistossa. Jatka seuraavasta vaiheesta.
FIWW
Vianmäärityksen tarkistusluettelot
73
Sample
This manual is suitable for devices