HP CM8000 user manual download (Page 78 of 100)

Languages: Finnish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 100
Skannausliuskan puhdistaminen
Skannaustason vasemmassa reunassa oleva kapea lasiliuska
on erikoispinnoitettu. Paina vain kevyesti puhdistaessasi tätä
lasiliuskaa. Pyyhi skannausliuska puhtaalla, kuivalla
nukkaamattomalla liinalla. Tarvittaessa voit puhdistaa
lasiliuskan hiukan vedellä kostutetulla nukkaamattomalla
liinalla.
VAROITUS:
Älä kaada tai suihkuta nesteitä
skannausliuskalle. Paina vain kevyesti puhdistaessasi tätä
lasiliuskaa.
Valkoisen vinyylitaustan puhdistaminen
Puhdista skannaustason kannen alapinnalla oleva valkoinen
vinyylitausta vain, jos siinä näkyy likaa tai jos kopioissa on
täpliä.
Pyyhi tausta varovasti nukkaamattomalla liinalla, joka on
kostutettu vedellä. Jos vesi ei tehoa, käytä
isopropyylialkoholilla kostutettua liinaa. Älä kaada tai suihkuta
vettä suoraan taustaan.
70
Luku 3
Laitteen huoltaminen
FIWW
Sample
This manual is suitable for devices